ALPROM d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo odbrane BiH Lot 9- Izvođenje radova na sanaciji dijela krovne konstrukcije i zamjena portala u objektu Dom OS BiH u Sarajevu Otvoreni ALPROM d.o.o. Sarajevo 12.11.2015. 23.714,60 SG 91/15
Ministarstvo odbrane BiH Lot 11- Izvođenje građevinsko zanatskih radova na sanaciji dijela ograde oko objekta i molersko farbarski radovi na objektu MO BiH – A001 u Sarajevu Otvoreni ALPROM d.o.o. Sarajevo 12.11.2015. 38.503,50 SG 91/15
Ministarstvo odbrane BiH Lot 12- Izvođenje građevinsko zanatskih i instalaterskih radova na sanaciji dijela prostora u objektu Dom OS BiH u Sarajevu Otvoreni ALPROM d.o.o. Sarajevo 12.11.2015. 42.462,65 SG 91/15
Ministarstvo odbrane BiH Lot 10- Izvođenje radova na adaptaciji i sanaciji objekata straže (O-2) u kasarni Kosova u Ustikolini Otvoreni ALPROM d.o.o. Sarajevo 14.12.2015. 55.261,80 SG 97/15