Sanam Styrka d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opća bolnica Tešanj Grupa 3, Lot 3: Reagensi za coulter brojač T 540 Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 25.8.2010. 1.857,00 Službeni glasnik BiH 13/11
Opća bolnica Tešanj Grupa 3, Lot 4: Reagensi za ručno izvođenje laboratorijskih testova Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 25.8.2010. 4.182,30 Službeni glasnik BiH 13/11
Dom zdravlja Banovići Lot 8: Reagensi za hematološki brojač sa certifikatom za aparat Swelab Konkurentski Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 16.3.2011. 2.378,32 Službeni glasnik BiH 27/11
Dom zdravlja Banovići Lot 9: Laboratorijski reagensi za biohemijski spektrofotometar Konkurentski Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 16.3.2011. 2.706,87 Službeni glasnik BiH 27/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sukcesivna isporuka dijagnostičkog i potrošnog materijala za aparat Hematološki analizator Swela alfa standard 20p proizvođača Bolue Medical za potrebe OJ Klinička hemija i biohemija KCUS-a Pregovarački Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 25.3.2011. 10.166,40 Službeni glasnik BiH 29/11
Klinički centar Banja Luka Grupa 1.7: Reagensi za hematološki brojač Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 3.5.2011. 14.454,00 Službeni glasnik BiH 36/11
Vlada Brčko distrikta Lot 1: Nabavka namještaja u ordinaciji medicinske opreme i kancelarijskog i kuhinjskog namještaja za potrebe porodične/obiteljske medicine Odjela za zdravstvo i ostale usluge, Pododjela za primarnu zdravstvenu zaštitu Brčko BiH Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 19.4.2011. 10.257,03 Službeni glasnik BiH 39/11
JU Bolnica Travnik Lot 6: ACCU - CHEK trake Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo Službeni glasnik BiH 63/11
JU Bolnica Travnik Lot 7: Test trake za Cardiac reader Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo Službeni glasnik BiH 63/11
JU Bolnica Travnik Lot 20: Bi-fazni defibrilator - 2 kom. Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo Službeni glasnik BiH 63/11
Dom zdravlja Kladanj Lot 6: Sukcesivna nabavka i isporuka općeg laboratorijskog materijala i reagenasa za godišnje potrebe ustanove Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 22.12.2011. 45.208,56 Službeni glasnik BiH 7/12
Dom zdravlja Kladanj Lot 10: Sukcesivna nabavka i isporuka traka za kontrolu šećera u krvi (Glukotrend ACCU CHEK), za godišnje potrebe ustanove Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 22.12.2011. 774,00 Službeni glasnik BiH 7/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 14: Brzi testovi, tekst kasete i trake Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 20.1.2012. 11.062,39 Službeni glasnik BiH 9/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 18: Reagensi za biohemijski analizator Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 20.1.2012. 6.931,38 Službeni glasnik BiH 9/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 20: Reagensi za biohemiju Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 20.1.2012. 698,80 Službeni glasnik BiH 9/12
Brčko Distrikt BiH Lot 21: Glukotrend trake za aparat Bionime GM550 50 kom. Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 17.5.2012. 2.127,86 Službeni glasnik BiH 47/12
Brčko Distrikt BiH Lot 27: Aparat za mjerenje šećera - ACCU Chek ili ekvivalent Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 17.5.2012. 4,23 Službeni glasnik BiH 47/12
Brčko Distrikt BiH Lot 29: Inhalator - Aparat za inhaliranje djece i odraslih - Omron ili ekvivalent Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 17.5.2012. 635,90 Službeni glasnik BiH 47/12
Dom zdravlja Prijedor Lot 5: Reagensi za biohemijski analizator Vitalab Flexor Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 31.5.2012. 8.737,90 Službeni glasnik BiH 47/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 199: Hemaglutinacijski test za Siphilis (TPHA) Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 29.6.2012. 2.781,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5: Latex i hemaglutinacijski testovi Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 17.9.2012. 4.140,00 Službeni glasnik BiH 74/12
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot 5: Nabavka i sukcesivna isporuka dezinfekcionih sredstva i potrošnog materijala Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 18.9.2012. 42.330,65 Službeni glasnik BiH 79/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4: EKG aparati Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 29.10.2012. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Dom zdravlja Gračanica Lot 18: Hirurški konci Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 1.11.2012. 2.920,80 Službeni glasnik BiH 92/12
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići Lot 14: Razni sanitetski materijal Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 22.11.2012. 5.057,30 Službeni glasnik BiH 98/12