LERIM d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Vlada Brčko distrikta Lot 7: Nabavka kancelarijskog materijala i tonera za štampače za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge za 2011. godinu Otvoreni LERIM d.o.o. Lukavac 28.7.2011. 4.001,40 Službeni glasnik BiH 65/11
Vlada Brčko distrikta Lot 9: Nabavka kancelarijskog materijala i tonera za štampače za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge za 2011. godinu Otvoreni LERIM d.o.o. Lukavac 28.7.2011. 13.057,79 Službeni glasnik BiH 65/11
Vlada Brčko distrikta Lot 10: Nabavka kancelarijskog materijala i tonera za štampače za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge za 2011. godinu Otvoreni LERIM d.o.o. Lukavac 28.7.2011. 1.212,12 Službeni glasnik BiH 65/11
Vlada Brčko distrikta Lot 11: Nabavka kancelarijskog materijala i tonera za štampače za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge za 2011. godinu Otvoreni LERIM d.o.o. Lukavac 28.7.2011. 554,58 Službeni glasnik BiH 65/11
Vlada Brčko distrikta Lot 12: Nabavka kancelarijskog materijala i tonera za štampače za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge za 2011. godinu Otvoreni LERIM d.o.o. Lukavac 28.7.2011. 437,58 Službeni glasnik BiH 65/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Nabavka tonera, tinti, rezervnih dijelova za računarsku opremu Otvoreni LERIM d.o.o. Lukavac 5.9.2012. 106.172,65 Službeni glasnik BiH 72/12
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Nabavka opreme za vizuelnu komunikaciju Otvoreni LERIM d.o.o. Lukavac 3.10.2013. 14.513,23 Službeni glasnik BiH 79/13
Opština Novo Sarajevo Nabavka tablica sa nazivom ulica i kućnim brojevima na području Općine Novo Sarajevo Otvoreni LERIM d.o.o. Lukavac 28.8.2014. 6.105,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Opština Novo Sarajevo Izrada i postavljanje tablica sa nazivom ulica i kućnim brojevima na području Općine Novo Sarajevo Otvoreni LERIM d.o.o. Lukavac 21.10.2015. 24.560,00 SG 84/15