Primaprom d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske Lot 1: Kancelarijski materijal Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 2.2.2011. 96.574,15 Službeni glasnik BiH 13/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Nabavka obrazaca za PTT manipulaciju Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 9.2.2011. 45.408,53 Službeni glasnik BiH 15/11
Narodna skupština RS Toneri za fotokopir aparate, štampače i faks aparate Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 14.2.2011. 54.046,50 Službeni glasnik BiH 16/11
Agencija za državnu upravu RS - Banja Luka Nabavka kancelarijskog materijala Konkurentski Primaprom d.o.o. Banja Luka 25.2.2011. 8.616,33 Službeni glasnik BiH 18/11
Republička uprava civilne zaštite Higijenski materijal Konkurentski Primaprom d.o.o. Banja Luka 18.3.2011. 1.693,89 Službeni glasnik BiH 27/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Potrošni materijal kancelarijski, kompjuterski i ostalo Otvoreni Primaprom d.o.o. Sarajevo Službeni glasnik BiH 39/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik Lot 3: Nabavka sitnog inventara, gotove štampane robe, štampane robe i ostalog za RD Tr. Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 3.5.2011. 1.952,20 Službeni glasnik BiH 42/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 1: Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 17.5.2011. 32.787,12 Službeni glasnik BiH 44/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 2: Nabavka tonera i ribona za štampače, fotokopir aparate i faks aparate Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 17.5.2011. 52.748,90 Službeni glasnik BiH 44/11
ZU Opšta bolnica Prijedor Lot 4: Nabavka i isporuka novih tonera Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 1.6.2011. 5.921,61 Službeni glasnik BiH 51/11
ZU Opšta bolnica Prijedor Lot 3: Papiri za štampače Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 1.6.2011. 8.570,84 Službeni glasnik BiH 51/11
ZU Opšta bolnica Prijedor Lot 2: Obrasci za štampu Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 9.6.2011. 8.133,02 Službeni glasnik BiH 51/11
ZU Opšta bolnica Prijedor Lot 1: Gotova i blokovska roba Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 1.6.2011. 9.607,30 Službeni glasnik BiH 51/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 12: Nabavka štampanog promotivnog materijala Otvoreni Primaprom d.o.o. Mostar 8.6.2011. 17.600,00 Službeni glasnik BiH 55/11
Republički zavod za statistiku RS Servisiranja i popravke računara, računarske opreme, fotokopira, faksova, štampača, uređaja za neprekidno napajanje električnom energijom, mrežnih štampača i multifuncionalnih uređaja Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 9.6.2011. 1,76 Službeni glasnik BiH 57/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 8.7.2011. 49.975,74 Službeni glasnik BiH 59/11
AD Olimpijski centar Jahorina Pale Nabavka kancelarijskog materijala Konkurentski Primaprom d.o.o. Kiseljak 4.7.2011. 16.897,00 Službeni glasnik BiH 61/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Nabavka pismonosne ambalaže (za službene potrebe i dalju upotrebu) Pregovarački Primaprom d.o.o. Banja Luka 9.8.2011. 30.302,00 Službeni glasnik BiH 68/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 1: Potrošni materijal za računarsku opremu Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 8.8.2011. 142.289,26 Službeni glasnik BiH 68/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 4: Uputnice i prekršajni nalozi 12.000,00 KM sa PDV-om Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 8.8.2011. 10.200,00 Službeni glasnik BiH 68/11
Centralna banka BiH Lot 1: Ugovor o nabavci kancelarijskog i ostalog materijala za potrebe Centralne banke BiH Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 16.8.2011. 141.897,06 Službeni glasnik BiH 72/11
Centralna banka BiH Lot 5: Ugovor o nabavci kancelarijskog i ostalog materijala za potrebe Centralne banke BiH Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 16.8.2011. 19.277,39 Službeni glasnik BiH 72/11
Centralna banka BiH Lot 6: Ugovor o nabavci kancelarijskog i ostalog materijala za potrebe Centralne banke BiH Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 16.8.2011. 2.802,87 Službeni glasnik BiH 72/11
Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 1: Kartonaža, papir, pribor, blokovska roba Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 14.10.2011. 192.688,00 Službeni glasnik BiH 88/11
Grad Banja Luka Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 16.11.2011. 154.630,97 Službeni glasnik BiH 94/11