Polo Junior d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP BH Pošta d.o.o. - Centar pošta Tuzla Lot 4: Kalesija - Nabavka tečnih goriva i dvotaktol ulja za mopede sa sukcesivnom isporukom putem benzinskih pumpi Otvoreni Polo Junior d.o.o. Kalesija 10.1.2011. 3.417,20 Službeni glasnik BiH 11/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 3: Nabavka goriva na području mjesne mreže Kalesija Otvoreni Polo Junior d.o.o. Kalesija 25.4.2011. 8.888,89 Službeni glasnik BiH 51/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Lot 9: Nabavka goriva na lokaciji Kalesija Ministarstvo unutrašnjih poslova-a TK-a Otvoreni Polo Junior d.o.o. Kalesija 6.6.2011. 33.445,00 Službeni glasnik BiH 51/11
Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa TK Lot 3: Nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih tečnosti za ugovorne organe sa područja opšine Kalesija Otvoreni Polo Junior d.o.o. Kalesija 21.5.2012. 5.230,75 Službeni glasnik BiH 47/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Hidraulična, transmisiona, motorna i reduktorska i antifriz Pregovarački Polo Junior d.o.o. Kalesija 2.7.2012. 37.760,08 Službeni glasnik BiH 56/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 2: Nabavka goriva za MM Živinice Otvoreni Polo Junior d.o.o. Kalesija 7.11.2012. 39.339,74 Službeni glasnik BiH 90/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 5: Nabavka goriva za MM Kalesija Otvoreni Polo Junior d.o.o. Kalesija 17.10.2012. 10.352,56 Službeni glasnik BiH 90/12