ALPHACHROM d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Lot 8 - Nadogradnja mikroskopa na postojeći Agilent Cary 660 FT-IR spektormetar Otvoreni ALPHACHROM d.o.o. Sarajevo 28.9.2015. 70.000,00 SG 79/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Nabavka jednog instrumenta FTIR spektrofotometar Otvoreni ALPHACHROM d.o.o. Sarajevo 5.10.2015. 36.681,00 SG 79/15
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 1- Kalibracija mjerne opreme –turbidimetri i konduktometri, refraktometri Otvoreni ALPHACHROM d.o.o. Sarajevo 14.9.2015. 24.280,00 SG 81/15