Grafolade & 77x7 d.o.o. Ugljara

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo finansija PK Lot 5: Uredski materijal Otvoreni Grafolade & 77x7 d.o.o. Ugljara Orašje 20.12.2010. 147.322,22 Službeni glasnik BiH 11/11
Brčko Distrikt BiH Lot 1: Izrada statua za nagrade za Pozorišne susrete BiH Otvoreni Grafolade & 77x7 d.o.o. Ugljara Orašje 24.6.2013. 5.200,00 Službeni glasnik BiH 53/13
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Reklamni materijal i štampani reklamni materijal Otvoreni Grafolade & 77x7 d.o.o. Ugljara Orašje 24.6.2013. 70.947,50 Službeni glasnik BiH 53/13
Brčko Distrikt BiH Lot 1 - Nabavka štampanih obrazaca za potrebe Pravosudne komisije Otvoreni Grafolade & 77x7 d.o.o. Ugljara Orašje 15.9.2015. 1.106,50 SG 77/15
Brčko Distrikt BiH Lot 2 - Nabavka štampanih obrazaca za potrebe Osnovnog suda Otvoreni Grafolade & 77x7 d.o.o. Ugljara Orašje 15.9.2015. 11.582,50 SG 77/15
Brčko Distrikt BiH Lot 3 - Nabavka štampanih obrazaca za potrebe Apelacionog suda Otvoreni Grafolade & 77x7 d.o.o. Ugljara Orašje 15.9.2015. 605,00 SG 77/15
Brčko Distrikt BiH Lot 4 - Nabavka štampanih obrazaca za potrebe Tužilaštva Otvoreni Grafolade & 77x7 d.o.o. Ugljara Orašje 15.9.2015. 2.265,00 SG 77/15
Brčko Distrikt BiH Lot 5 - Nabavka štampanih obrazaca za potrebe Pravobranilaštva Otvoreni Grafolade & 77x7 d.o.o. Ugljara Orašje 15.9.2015. 1.990,00 SG 77/15