GRALEKS d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Pale Lot 2 - Izrada glavnog projekta potisnog cjevovoda od pumpne stanice Vrelo Prače u Vrhprači do rezervoara Mladost na Jahorini Otvoreni GRALEKS d.o.o. Pale 26.8.2015. 5.750,00 SG 76/15
Opština Pale Lot 3 - Izrada glavnog projekta povećanja kapaciteta postojećeg cjevovoda od sabirnog basena Prača do rezervoara Bistrica Otvoreni GRALEKS d.o.o. Pale 26.8.2015. 6.360,00 SG 76/15