Japra a.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 7: Beton Otvoreni Japra a.d. Novi Grad 31.7.2013. 16.483,50 Službeni glasnik BiH 64/13
Željeznice RS a.d. Doboj Lot 1 - Sukcesivna nabavka: krečnjačkog tucanika i lomljenog kamena Otvoreni Japra a.d. Novi Grad 28.8.2015. 179.300,00 SG 72/15
Željeznice RS a.d. Doboj Sukcesivna nabavka krupnog lomljenog kamena granulacije 50-100 cm sa utovarom u Rgs vagone. Otvoreni Japra a.d. Novi Grad 27.10.2015. 169.920,00 SG 89/15