Bukova kosa d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1 - Sječa i izrada šds,primicanje i privlačenje oblovine, iznos prostornog drveta, izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka, izgradnja premosnica i stovarišta po proizvodno-finansijskom planu za 2015 godinu, Šumska uprava `Prijedor odjel 120 P.J.Kozara-Mlječanica Otvoreni Bukova kosa d.o.o. Prijedor 31.8.2015. 17.889,90 SG 72/15