Godimerc d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo pravde BiH Nabavka kompjuterske robe Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.12.2010. 96.190,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Lot 1: Desktop računar brand name, Switch, Ups Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.12.2010. 51.560,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Agencija za osiguranje depozita BiH Ugovor o nabavci, isporuci i instalaciji računarske opreme Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.4.2011. 168.760,88 Službeni glasnik BiH 27/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Skeneri, štampač i Bar - kod čitači za potrebe Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, sudova i tužilaštava u Bosni i Hercegovini Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.4.2011. 38.332,00 Službeni glasnik BiH 29/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka desktop računara Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.8.2011. 83.880,00 Službeni glasnik BiH 74/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Lot 1: Računari sa štampačima Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.10.2011. 62.913,24 Službeni glasnik BiH 94/11
Centralna banka BiH Lot 1: Serveri i prateća oprema Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.12.2011. 17.324,00 Službeni glasnik BiH 27/12
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 1: Desktop računari za potrebe Lutrije BiH Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.8.2012. 63.868,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Lot 2: Prenosni računari za potrebe Lutrije BiH Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.8.2012. 15.490,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Parlament FBiH Dom naroda PFBiH Lot 1: Nabavka informatičke opreme za Predstavnički dom PFBiH Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.8.2012. 34.258,00 Službeni glasnik BiH 68/12
Parlament FBiH Dom naroda PFBiH Lot 2: Nabavka informatčke opreme za Dom naroda Parlamenta FBiH Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.8.2012. 32.419,00 Službeni glasnik BiH 68/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Računari za potrebe Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i tužilaštava u Bosni i Hercegovini Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.9.2012. 93.030,00 Službeni glasnik BiH 74/12
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 4: Sukcesivna nabavka Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.9.2012. 51.630,15 Službeni glasnik BiH 74/12
Centralna banka BiH Softverske licence za Microsoft Office Professional Softver Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.8.2012. 20.680,00 Službeni glasnik BiH 74/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Štampači za potrebe sudova i tužilaštava Pregovarački Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.10.2012. 30.527,00 Službeni glasnik BiH 85/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2: Sistem za elektronsku pohranu podataka Pregovarački Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.10.2012. 49.998,00 Službeni glasnik BiH 85/12
Državna agencija za istrage i zaštitu - SIPA Lot 5: Javna nabavka servera sa storage Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2.10.2012. 12.820,00 Službeni glasnik BiH 85/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2: Servera i sistema za elektronsku pohranu, arhiviranje i backup podataka sa data centrima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.11.2012. 289.254,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 3: Servera za potrebe sudova i tužilaštava u Bosni i Hercegovini Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.11.2012. 164.216,90 Službeni glasnik BiH 94/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka printera i multifunkcijskih uređaja za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i ZD Rudnici uglja Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 05.11.2012. 198.971,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Državna agencija za istrage i zaštitu - SIPA Lot 3: Server za analizu digitalnih dokaza 1 komad Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.11.2012. 5.849,00 Službeni glasnik BiH 102/12
Brčko Distrikt BiH Lot 1: Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Vlade - Nabavka računara i računarske opreme po zahtjevu Sektora za informacione tehnologije za potrebe Odjela za privredni razvoj, sport i kulturu i Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.8.2012. 25.983,00 Službeni glasnik BiH 1/13
Brčko Distrikt BiH Lot 8: Nabavka računara - Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Odjela z apoljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.11.2012. 11.405,00 Službeni glasnik BiH 1/13
Brčko Distrikt BiH Lot 9: Nabavka računarske opreme za potrebe Pododjela za ljudske resurse Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.11.2012. 2.698,00 Službeni glasnik BiH 1/13
Direkcija za evropske integracije BiH Lot 2: Nabavka štampača i skenera, za potrebe Direkcije za evropske integracije Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.12.2012. 1.859,00 Službeni glasnik BiH 4/13