Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Izrada glavnog projekta sanacije oštećenja na elementima nosive čelične konstrukcije i armirano betonskih temeljnih oslonaca vrelovoda za Lukavac sa statičkom kontrolom nosivosti postojeće čelične konstrukcije Otvoreni Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale Tuzla 26.8.2015. 7.150,00 SG 70/15
Direkcija cesta TK Lot 1 - Izrada glavnog projekta rekonstrukcije mosta (oznaka mosta:R471_001_2) na rijeci Spreči u mjestu Modrac, općina Lukavac na regionalnoj cesti R-471 Lukavac- Vijenac- Banovići, na st. km. 0+393 do 0+438 Otvoreni Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale Tuzla 14.10.2015. 13.000,00 SG 82/15
Direkcija cesta TK Lot 8 - Izrada glavnog projekta sanacije trupa regionalne ceste R-459 Tuzla – Dokanj – Šibošnica, na stacionaži km. 9+800 Otvoreni Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale Tuzla 14.10.2015. 6.111,00 SG 82/15
Direkcija cesta TK Lot 10 - Izrada glavnog projekta sanacije trupa regionalne ceste R-456 Priboj - Sapna, na stacionaži km. 15+200 Otvoreni Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale Tuzla 14.10.2015. 5.555,50 SG 82/15
Opština Lukavac Lot 2- Izrada i isporuka projekta za rekonstrukciju zgrade Općinskog suda u Lukavcu Otvoreni Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale Tuzla 19.10.2015. 2.950,00 SG 84/15
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 2- Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale Otvoreni Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale Tuzla 6.11.2015. 1.170,00 SG 91/15