Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Provođenje informativnih kampanja i promovisanje sigurnog korištenja ceste - Prikupljanje podataka, analiza istih sa ciljem identifikacije problema, te izrada preporuka i prijedloga koji doprinose povećanju stepena sigurnosti saobraćaja na autocesti Pregovarački Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu Sarajevo 3.8.2015. 19.000,00 SG 70/15