Kozara Dalibor Đukanović s.p.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1 - Iznošenje drvnih sortimenata u odjelu 150 P.J.Kozara-Vrbaška ŠU G.Podgradci Otvoreni Kozara Dalibor Đukanović s.p. Kneževo 4.8.2015. 24.555,57 SG 68/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2 - Iznošenje drvnih sortimenata u odjelu 161 P.J.Kozara-Vrbaška ŠU G.Podgradci Otvoreni Kozara Dalibor Đukanović s.p. Kneževo 4.8.2015. 10.761,01 SG 68/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3 - Iznošenje drvnih sortimenata u odjelu 174 P.J.Kozara-Vrbaška ŠU G.Podgradci Otvoreni Kozara Dalibor Đukanović s.p. Kneževo 4.8.2015. 7.919,07 SG 68/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4 - Iznošenje drvnih sortimenata u odjelu 175 P.J.Kozara-Vrbaška ŠU G. Podgradci Otvoreni Kozara Dalibor Đukanović s.p. Kneževo 4.8.2015. 10.121,75 SG 68/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5 - Iznošenje drvnih sortimenata u odjelu 200 P.J.Kozara-Vrbaška ŠU G.Podgradci Otvoreni Kozara Dalibor Đukanović s.p. Kneževo 4.8.2015. 5.432,56 SG 68/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6 - Iznošenje drvnih sortimenata u odjelu 201 P.J.Kozara-Vrbaška ŠU G.Podgradci Otvoreni Kozara Dalibor Đukanović s.p. Kneževo 4.8.2015. 8.154,23 SG 68/15