FRANEX-TRADE d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Potrošni materijal kancelarijski, kompjuterski i ostalo Otvoreni FRANEX-TRADE d.o.o. Sarajevo Službeni glasnik BiH 39/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Pregovarački FRANEX-TRADE d.o.o. Sarajevo 25.5.2011. 115.446,80 Službeni glasnik BiH 44/11
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 3: Nabavka termo traka za fiskalne uređaje Otvoreni FRANEX-TRADE d.o.o. Sarajevo 11.6.2012. 3.400,00 Službeni glasnik BiH 47/12
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 5 - Nabavka termo rola za fiskalne uređaje Otvoreni FRANEX-TRADE d.o.o. Sarajevo 10.8.2015. 62.398,20 SG 68/15