Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Gračanica Usluge kasko osiguranja i obaveznog osiguranja vozila Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Tuzla 10.1.2011. 5.821,80 Službeni glasnik BiH 11/11
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 1: Obavezno osiguranje motornih vozila Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 4.3.2011. 17.179,00 Službeni glasnik BiH 31/11
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 2: Kasko osiguranje motornih vozila Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 4.3.2011. 23.082,00 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Lot 1: Kolektivno osiguranje zaposlenika Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 4.3.2011. Službeni glasnik BiH 36/11
Opština Tuzla Lot 2: Nabavka usluga osiguranja zaposlenih Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 10.2.2011. 11.808,00 Službeni glasnik BiH 39/11
JP NIO Službeni list BiH Kolektivno osiguranje zaposlenika Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 20.7.2011. 17.640,00 Službeni glasnik BiH 70/11
JP NIO Službeni list BiH Osiguranje odgovornosti iz djelatnosti Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 20.7.2011. 2.150,00 Službeni glasnik BiH 70/11
JP NIO Službeni list BiH Osiguranje vozila Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 20.7.2011. 4.445,00 Službeni glasnik BiH 70/11
JP NIO Službeni list BiH Osiguranje imovine Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 20.7.2011. 19.742,10 Službeni glasnik BiH 70/11
Vlada BPK, Goražde Lot 2: Pružanje usluga osiguranja imovine Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 5.9.2011. 5.441,00 Službeni glasnik BiH 74/11
Vlada BPK, Goražde Osiguranje zaposlenika u institucijama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Goražde 30.12.2011. 4.500,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Sukcesivno pružanje usluga kolektivnog osiguranja zaposlenih Ministarstvo unutrašnjih poslova-u KS Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 21.11.2011. 145.250,00 Službeni glasnik BiH 9/12
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 1: Ugovor o osiguranju osoba Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 12.1.2012. 39.240,00 Službeni glasnik BiH 17/12
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Usluge dopunskog AO i Casko osiguranja motornog vozila BH-Gas-a Pregovarački Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Goražde 18.4.2012. 2.010,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Centralna banka BiH Lot 5: Ugovor o nabavci usluga osiguranja imovine i lica Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 28.3.2012. 74,340,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Centralna banka BiH Lot 6: Ugovor o nabavci usluga osiguranja imovine i lica Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 30.12.2011. 15.408,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Opština Tuzla Lot 1: Usluge osiguranja vozila (autokasko osiguranje vozila i obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti) Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Tuzla 23.4.2012. 10.709,55 Službeni glasnik BiH 52/12
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Lot 1: Osiguranje motornih vozila Porezne uprave FBiH Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 27.7.2012. 28.128,00 Službeni glasnik BiH 60/12
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Lot 2: Osiguranje uposlenika Porezne uprave FBiH Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 27.7.2012. 62.880,00 Službeni glasnik BiH 60/12
JP NIO Službeni list BiH Lot 1: Osiguranje imovine Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 10.10.2012. 19.607,10 Službeni glasnik BiH 83/12
JP NIO Službeni list BiH Lot 2: Osiguranje vozila Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 10.10.2012. 4.912,00 Službeni glasnik BiH 83/12
JP NIO Službeni list BiH Lot 3: Osiguranje odgovornosti iz djelatnosti Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 10.10.2012. 2.150,00 Službeni glasnik BiH 83/12
JP NIO Službeni list BiH Lot 4: Kolektivno osiguranje zaposlenika Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 10.10.2012. 26.460,00 Službeni glasnik BiH 83/12
Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa TK Lot 2: Nabavka usluga kolektivnog osiguranja zaposlenih Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Tuzla 30.5.2012. Službeni glasnik BiH 92/12
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 3: Nabavka usluga osiguranja u JU Kantonalna bolnica Zenica Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Zenica 10.10.2012. 8.190,60 Službeni glasnik BiH 96/12