LAIS d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Šumskoprivredno društvo Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf Lot 9 - Putni pravac - područje Šumarije Kiseljak Otvoreni LAIS d.o.o. Kreševo 3.7.2015. 3.242,00 SG 61/15