GRAFIKON d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 4: Odijela za zaštitu na radu, ostalih odjevnih predmeta, zaštitnih cipela i rukavica Otvoreni GRAFIKON d.o.o. Sarajevo 1.2.2011. 17.373,00 Službeni glasnik BiH 11/11
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 8: Odijela za zaštitu na radu, ostalih odjevnih predmeta, zaštitnih cipela i rukavica Otvoreni GRAFIKON d.o.o. Sarajevo 1.2.2011. 26.120,00 Službeni glasnik BiH 11/11
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 11: Odijela za zaštitu na radu, ostalih odjevnih predmeta, zaštitnih cipela i rukavica Otvoreni GRAFIKON d.o.o. Sarajevo 1.2.2011. 63.180,00 Službeni glasnik BiH 11/11
Ministarstvo odbrane BiH Lot 1: Opremanje restorana u domu OS BiH Otvoreni GRAFIKON d.o.o. Sarajevo 28.1.2011. 68.280,90 Službeni glasnik BiH 18/11
Ministarstvo odbrane BiH Lot 2: Opremanje KTB-a u kasarni Rajlovac Otvoreni GRAFIKON d.o.o. Sarajevo 28.1.2011. 221.697,25 Službeni glasnik BiH 18/11
Ministarstvo kulture i sporta FBiH Lot 5: Nabavka vode i sokova Otvoreni GRAFIKON d.o.o. Sarajevo 8.6.2011. 20.699,64 Službeni glasnik BiH 53/11
JKP Pokop d.o.o. Sarajevo Kontinuirana isporuka HTZ i druge zaštitne opreme Otvoreni GRAFIKON d.o.o. Sarajevo 12.3.2012. 131.910,00 Službeni glasnik BiH 21/12
JKP Pokop d.o.o. Sarajevo Kontinuirana isporuka materijala za održavanje higijene, dezinfekcionih i drugih antibaktericidnih sredstava sa priborom za održavanje higijene Otvoreni GRAFIKON d.o.o. Sarajevo 24.4.2012. 52.576,99 Službeni glasnik BiH 31/12
JKP Pokop d.o.o. Sarajevo Kontinuirana isporuka HTZ i druge zaštitne opreme Otvoreni GRAFIKON d.o.o. Sarajevo 6.5.2013. 68.310,00 Službeni glasnik BiH 36/13
JKP Pokop d.o.o. Sarajevo Lot 2: Drveni mrtvački sanduk - Sarkofag model Otvoreni GRAFIKON d.o.o. Sarajevo 6.5.2013. 217.580,00 Službeni glasnik BiH 40/13
JKP Pokop d.o.o. Sarajevo Lot 3: Nabavka drveni mrtvački sanduk - Remenjaš model Otvoreni GRAFIKON d.o.o. Sarajevo 6.5.2013. 416.020,00 Službeni glasnik BiH 40/13
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 4: Nabavka odijela za radnike servisa i održavanja Otvoreni GRAFIKON d.o.o. Sarajevo 16.9.2014. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 75/14
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 8: Nabavka zaštitnih rukavica za građevinskog i komunalnog radnika Otvoreni GRAFIKON d.o.o. Sarajevo 16.9.2014. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 75/14
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 9: Nabavka HTZ cipela dubokih za komunalnog i građevinskog radnika Otvoreni GRAFIKON d.o.o. Sarajevo 16.9.2014. 45.000,00 Službeni glasnik BiH 75/14
JKP Rad d.o.o. Sarajevo LOT 3: nabavka HTZ cipela plitkih za komunalnog i građevinskog radnika Otvoreni GRAFIKON d.o.o. Sarajevo 5.12.2014. 105.000,00 Službeni glasnik BiH 96/14
KJKP Park d.o.o. Sarajevo Isporuka elektro materijala za održavanje javne rasvjete u Kantonu Sarajevo za period do 31.07.2015.godinu Pregovarački GRAFIKON d.o.o. Sarajevo 8.6.2015. 198.601,40 SG 57/15
Ministarstvo za boračka pitanja KS Nabavka i isporuka prehrambenih proizvoda (artikala) i sredstva za ličnu higijenu, u vidu tipskih paketa za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2015. godinu. Nabavka broj: 06-14-6793/15 Otvoreni GRAFIKON d.o.o. Sarajevo 30.6.2015. 171.000,00 SG 57/15
KJKP Gras d.o.o. Sarajevo Potrošni materijal za kuhinju Otvoreni GRAFIKON d.o.o. Sarajevo 29.7.2015. 8.211,00 SG 63/15
Ministarstvo za boračka pitanja KS Predmet nabavke su prehrambeni proizvodi (artikli) i sredstva za ličnu higijenu, u vidu tipskih paketa Pregovarački GRAFIKON d.o.o. Sarajevo 9.11.2015. 16.974,20 SG 87/15