Kozaraputevi

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Grad Banja Luka Lot 3 - Sanacija klizišta na lokaciji Piskavica, put ka mjesnoj crkvi Otvoreni Kozaraputevi Banja Luka 6.7.2015. 31.011,00 SG 57/15
Grad Banja Luka Lot 4 - Sanacija klizišta na lokalnom putu Bukvalek-Dedić Lokva Otvoreni Kozaraputevi Banja Luka 6.7.2015. 60.736,82 SG 57/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 4- Asfaltiranje puta i sanacija asfaltnog puta u naselju Stranjani i sanacija puta u MZ Dragočaj, naselje Crkvine, grad Banja Luka Otvoreni Kozaraputevi Banja Luka 18.9.2015. 79.724,83 SG 81/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 1- Sanacija puta u MZ Čelinovac (Jozovac-Čelinovac), opština Gradiška Otvoreni Kozaraputevi Banja Luka 18.9.2015. 29.954,25 SG 81/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 3- Sanacija puta na relaciji Marini-Ovanjska-Šarčevića brdo, opština Oštra Luka Otvoreni Kozaraputevi Banja Luka 18.9.2015. 30.673,08 SG 81/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Sanacija dijela puta Šurkovac - Groblje Kosa - Papić, grad Prijedor Otvoreni Kozaraputevi Banja Luka 17.11.2015. 37.389,24 SG 97/15