REMEDIA d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Gračanica Nabavka reagenasa i ostalog pratećeg potrošnog materijala za aparat Sysmcx KX-21 N Pregovarački REMEDIA d.o.o. Tuzla 16.2.2011. 10.101,78 Službeni glasnik BiH 15/11
Dom zdravlja Živinice Lot 9: Nabavka laboratorijskog materijala za KONELAB 30- I Otvoreni REMEDIA d.o.o. Tuzla 13.6.2011. 67.854,52 Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 12: Nabavka laboratorijskog materijala za SYSMEX XT - 1800 i Otvoreni REMEDIA d.o.o. Tuzla 13.6.2011. 47.463,50 Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Živinice Lot 13: Nabavka mikrobioloških BIO-DISKOVA i dispantera za BIO-DISKOVE Otvoreni REMEDIA d.o.o. Tuzla 13.6.2011. 24.813,70 Službeni glasnik BiH 84/11
Dom zdravlja Gračanica Nabavka reagenasa i ostalog pratećeg potrošnog materijala za aparat Sysmex KX-21 N Pregovarački REMEDIA d.o.o. Tuzla 7.3.2012. 8.634,00 Službeni glasnik BiH 21/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka dijelova za autoklav COLLUSI - MODEL U 63 P V/E god. proizvodnje 1997 Pregovarački REMEDIA d.o.o. Tuzla 2.4.2012. 36.978,20 Službeni glasnik BiH 31/12
Dom zdravlja Živinice Lot 3: Nabavka laboratorijskog materijala za KONELAB 30-i Otvoreni REMEDIA d.o.o. Tuzla 5.7.2012. 54.856,86 Službeni glasnik BiH 56/12
Dom zdravlja Živinice Lot 6: Nabavka mikrobioloških bio-diskova i dispenzora za bio-diskove Otvoreni REMEDIA d.o.o. Tuzla 5.7.2012. 20.696,90 Službeni glasnik BiH 56/12
Dom zdravlja Živinice Lot 3: Nabavka laboratorijskog materijala za KONELAB 30- I Otvoreni REMEDIA d.o.o. Tuzla 1.7.2013. 54.856,86 Službeni glasnik BiH 59/13
Dom zdravlja Živinice Lot 3: Laboratorijski materijal za KONELAB 30-I Otvoreni REMEDIA d.o.o. Tuzla 23.6.2014. 26.962,92 Službeni glasnik BiH 54/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme Pregovarački REMEDIA d.o.o. Tuzla 20.12.2013. 17.985,00 Službeni glasnik BiH 79/14
Dom zdravlja Živinice Nabavka laboratorijskog materijala za KONELAB 30 I Otvoreni REMEDIA d.o.o. Tuzla 22.6.2015. 27.000,00 SG 57/15