HERCEG d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Univerzitet u Tuzli Lot 1 - Radovi na zamjeni fasadne stolarije na objektima Rudarsko-geološko-građevinskog i Ekonomskog fakulteta Otvoreni HERCEG d.o.o. Srebrenik 2.7.2015. 57.184,59 SG 55/15
JU Univerzitet u Tuzli Lot 2 - Radovi na ugradnji nove vanjske stolarije na Paviljonu I Studentskog centra Otvoreni HERCEG d.o.o. Srebrenik 2.7.2015. 47.088,93 SG 55/15
JU Univerzitet u Tuzli Lot 3 - Radovi na ugradnji nove vanjske stolarije na Paviljonu III Studentskog centra Otvoreni HERCEG d.o.o. Srebrenik 2.7.2015. 16.544,74 SG 55/15
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Radovi na ugradnji nove vanjske stolarije na Paviljonu I Studentskog centra - II dio Otvoreni HERCEG d.o.o. Srebrenik 29.10.2015. 35.733,32 SG 85/15