EUROGRAFIKA d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Usluge štampanja diploma u 2015. godini Otvoreni EUROGRAFIKA d.o.o. Zvornik 4.6.2015. 13.466,10 SG 51/15
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Sarajevo Lot 2 - Usluge štampe lektire, beletristike i vježbanki i geografskih karata prema tehničkim elementima iz tenderske dokumentacije Otvoreni EUROGRAFIKA d.o.o. Zvornik 26.8.2015. 32.423,00 SG 74/15
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Nabavka letaka za potrebe službe Hibridna pošta Otvoreni EUROGRAFIKA d.o.o. Zvornik 19.11.2015. 119.925,00 SG 91/15