Bauerfeind d.o.o. Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod zdravstvenog osiguranja HNK Lot 1: Nabava štaka s četiri para guma Otvoreni Bauerfeind d.o.o. Mostar Mostar 13.1.2011. 459,08 Službeni glasnik BiH 11/11
Zavod zdravstvenog osiguranja HNK Lot 2: Nabava hodalice Otvoreni Bauerfeind d.o.o. Mostar Mostar 13.1.2011. 643,50 Službeni glasnik BiH 11/11
Zavod zdravstvenog osiguranja HNK Lot 7: Nabava antidekubitalnog madraca Otvoreni Bauerfeind d.o.o. Mostar Mostar 13.1.2011. 947,70 Službeni glasnik BiH 11/11
Zavod zdravstvenog osiguranja HNK Lot 10: Nabavka pelena Otvoreni Bauerfeind d.o.o. Mostar Mostar 3.10.2011. 165.438,00 Službeni glasnik BiH 86/11
Zavod zdravstvenog osiguranja HNK Lot 8: Nabavka traka za vrećice uz nogu za potrebe osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K Otvoreni Bauerfeind d.o.o. Mostar Mostar 26.2.2013. 4.320,00 Službeni glasnik BiH 18/13
Zavod zdravstvenog osiguranja HNK Lot 14: Nabavka ortopedskih cipela za potrebe osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K Otvoreni Bauerfeind d.o.o. Mostar Mostar 26.2.2013. 8.812,60 Službeni glasnik BiH 18/13
Zavod zdravstvenog osiguranja HNK Lot 4: Nabavka navlaka za batrljak za potrebe osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K Otvoreni Bauerfeind d.o.o. Mostar Mostar 22.4.2013. 3.868,50 Službeni glasnik BiH 36/13