DMN UNION d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Remont radnih kola mlinova Otvoreni DMN UNION d.o.o. Srbija 25.1.2011. 90.552,00 Službeni glasnik BiH 11/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 5: Nabavka viljuškara za lanac sa uškama i bez uški Otvoreni DMN UNION d.o.o. Srbija 2.3.2011. 33.875,00 Službeni glasnik BiH 20/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka rezervnih dijelova za transportere Otvoreni DMN UNION d.o.o. Srbija 17.6.2011. 9.000,00 Službeni glasnik BiH 51/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka radova na remontu radnih kola mlinova Otvoreni DMN UNION d.o.o. Srbija 29.8.2011. 79.688,00 Službeni glasnik BiH 76/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka šnjura za remont Otvoreni DMN UNION d.o.o. Srbija 29.8.2011. 13.530,00 Službeni glasnik BiH 76/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik T 102/12-P1 Nabavka mašinskih rezervnih dijelova Otvoreni DMN UNION d.o.o. Srbija 12.6.2013. 35.427,00 Službeni glasnik BiH 51/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka leptir zatvarača i zaptivki Otvoreni DMN UNION d.o.o. Srbija 4.7.2013. 23.990,00 Službeni glasnik BiH 69/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka elektrohidrauličnih potiskivača dvočeljusne košnice Otvoreni DMN UNION d.o.o. Srbija 4.7.2013. 10.317,00 Službeni glasnik BiH 69/13