Higra d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Vode Srpske Izvođenje radova sanacije gravitacionog ispusta na lokalitetu crpne stanice Begov put Bijeljina Otvoreni Higra d.o.o. Bijeljina 26.5.2015. 424.513,65 SG 47/15
JU Vode Srpske Sanacija ušća kanala Glogovac-MOK -Dašnica i kanala MOK za potrebe kontinuiranog proticaja kanalom MOK od 4 m3/s, na području opštine Bijeljina Otvoreni Higra d.o.o. Bijeljina 23.12.2015. 40.863,50 SG 99/15