HOLDINA d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo finansija i trezora BiH Nabava goriva za službena vozila Ministarstva financija i trezora BiH Pregovarački HOLDINA d.o.o. Sarajevo 12.10.2011. 3,40 Službeni glasnik BiH 7/11
JP BH Pošta d.o.o. - Centar pošta Tuzla Lot 10: Gračanica - Nabavka tečnih goriva i dvotaktol ulja za mopede sa sukcesivnom isporukom putem benzinskih pumpi Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 4.2.2011. 6.970,50 Službeni glasnik BiH 11/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 5: Nafta i naftni derivati za Herceg Bosansku Županiju - Glamoč Pregovarački HOLDINA d.o.o. Sarajevo 17.1.2011. 26.377,95 Službeni glasnik BiH 13/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 7: Nafta i naftni derivati za Županiju Središnja Bosna- Usora Pregovarački HOLDINA d.o.o. Sarajevo 17.1.2011. 12.948,55 Službeni glasnik BiH 13/11
Sudska policija FBIH Lot 11: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Cazinu Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 4.2.2011. 4.400,00 Službeni glasnik BiH 15/11
Sudska policija FBIH Lot 14: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Kiseljaku Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 4.2.2011. 4.510,00 Službeni glasnik BiH 15/11
Sudska policija FBIH Lot 19: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Širokom Brijegu Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 4.2.2011. 12.300,00 Službeni glasnik BiH 15/11
JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš Lot 2: Nabavka goriva i maziva - lokacija Srednje Konkurentski HOLDINA d.o.o. Sarajevo 22.6.2011. 9.777,00 Službeni glasnik BiH 53/11
Ministarstvo civilnih poslova BiH - Centar za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) Sarajevo Lot 1: Gorivo - Federacija BiH Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 22.9.2011. 261.670,00 Službeni glasnik BiH 88/11
Sudska policija FBIH Lot 5: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Tuzli Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 19.12.2011. 28.700,00 Službeni glasnik BiH 1/12
Sudska policija FBIH Lot 19: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Mostaru Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 19.12.2011. 20.275,00 Službeni glasnik BiH 1/12
Sudska policija FBIH Lot 2: Nabava goriva Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 19.12.2011 5.821,36 Službeni glasnik BiH 1/12
Sudska policija FBIH Lot 4: Nabava goriva Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 19.12.2011 3.852,99 Službeni glasnik BiH 1/12
Sudska policija FBIH Lot 5: Nabava goriva Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 19.12.2011 2.973,50 Službeni glasnik BiH 1/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Nabavka pogonskog goriva za motorna vozila i građevinsku mehanizaciju, za potrebe BH Telecom d.d. Sarajevo - Telecom Inženjering Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 30.12.2011. 425.250,00 Službeni glasnik BiH 7/12
JKP Komunalac Tuzla Nabavka goriva (dizel i benzin) za putnička i teretna vozila, motorne pile i kosilice Pregovarački HOLDINA d.o.o. Sarajevo 30.3.2012. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 27/12
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Lot 2: Nabavka i isporuka goriva za vozila za potrebe budžetskih korisnika u općini Kiseljak i Kreševo Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 30.3.2012. 71.281,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Lot 6: Nabavka i isporuka goriva za vozila za potrebe budžetskih korisnika na području općine Fojnica Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 30.3.2012. 55.486,00 Službeni glasnik BiH 31/12
JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš Lot 2: Nabavka goriva i maziva - lokacija Srednje Konkurentski HOLDINA d.o.o. Sarajevo 22.6.2012. 8.767,21 Službeni glasnik BiH 52/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka goriva (ponovna objava) Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 9.7.2012. 211.671,79 Službeni glasnik BiH 60/12
Granična policija BiH Lot 9: Sukcesivna isporuka goriva na lokaciji Čapljina Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 22.8.2012. 123.971,45 Službeni glasnik BiH 72/12
Granična policija BiH Lot 11: Sukcesivna isporuka goriva na lokaciji Neum Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 22.8.2012. 78.904,56 Službeni glasnik BiH 72/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 4:Nabavka goriva za MM Gračanica Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 7.11.2012. 21.195,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Sudska policija FBIH Lot 8: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Kalesiji - 2.000 litara Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 13.12.2012. 4.358,97 Službeni glasnik BiH 1/13
Sudska policija FBIH Lot 9: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Gračanici - 1.500 litara Otvoreni HOLDINA d.o.o. Sarajevo 13.12.2012. 3.269,23 Službeni glasnik BiH 1/13