SP IDS Popović Mića

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4- Izvoz oblog drveta i izvoz prostornog drveta četinara i lišćara u objektu rada: odjel 45 PJ Klekovača-Drinić, RJ Kozila Otvoreni SP IDS Popović Mića Kneževo 27.4.2015. 6.885,31 SG 43/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5- Izvoz oblog drveta i izvoz prostornog drveta četinara i lišćara u objektu rada: odjel 53/1 PJ Klekovača-Drinić, RJ Kozila Otvoreni SP IDS Popović Mića Kneževo 27.4.2015. 16.256,61 SG 43/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6- Iznos i primicanje šds četinara i lišćara u objektu rada: odjel 47 PJ Klekovača-Drinić, RJ Kozila Otvoreni SP IDS Popović Mića Kneževo 27.4.2015. 4.279,19 SG 43/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7- Iznos prostornog drveta četinara i lišćara u objektu rada: odjel 48 PJ Klekovača-Drinić, RJ Kozila Otvoreni SP IDS Popović Mića Kneževo 27.4.2015. 13.512,08 SG 43/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 9- Iznos prostornog drveta četinara i lišćara u objektu rada: odjel 60/1 PJ Klekovača-Drinić, RJ Kozila Otvoreni SP IDS Popović Mića Kneževo 27.4.2015. 5.573,09 SG 43/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 10- Iznos prostornog drveta četinara i lišćara u objektu rada: odjel 60/2 PJ Klekovača-Drinić, RJ Kozila Otvoreni SP IDS Popović Mića Kneževo 27.4.2015. 4.404,17 SG 43/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3 - Izvoz oblog drveta animalom i iznos prostornog drveta četinara i lišćara u objektu rada odjel 133/1 PJ Bobija-Ribnik, RJ Bunara Otvoreni SP IDS Popović Mića Kneževo 25.6.2015. 36.235,45 SG 55/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6 - Sanitarna sječa i izrada šds, izvoz oblog drveta u objektima rada odjeli 99 i 112/2 PJ Klekovača-Drinić, RJ Kozila Otvoreni SP IDS Popović Mića Kneževo 25.6.2015. 6.513,32 SG 55/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7 - Sanitarna sječa i izrada šds, izvoz oblog drveta u objektima rada odjeli 21/1 i 23 PJ Klekovača-Drinić, RJ Kozila Otvoreni SP IDS Popović Mića Kneževo 25.6.2015. 5.250,72 SG 55/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 8 - Sanitarna sječa i izrada šds, izvoz oblog drveta u objektima rada odjeli 24 i 25/2 PJ Klekovača-Drinić, RJ Kozila Otvoreni SP IDS Popović Mića Kneževo 23.6.2015. 6.378,57 SG 55/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4 - Sanitarna sječa i izrada šds, izvoz oblog drveta u objektima rada: odjel 70 PJ Klekovača-Drinić, RJ Kozila Otvoreni SP IDS Popović Mića Kneževo 31.8.2015. 8.802,79 SG 72/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6 - Sanitarna sječa i izrada šds, izvoz oblog drveta u objektima rada: odjeli 74/1 i 75 PJ Klekovača-Drinić, RJ Kozila Otvoreni SP IDS Popović Mića Kneževo 31.8.2015. 6.815,40 SG 72/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7 - Sanitarna sječa i izrada šds, izvoz oblog drveta u objektima rada: odjel 72/2 PJ Klekovača-Drinić, RJ Kozila Otvoreni SP IDS Popović Mića Kneževo 31.8.2015. 8.627,87 SG 72/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 9 - Sanitarna sječa i izrada šds, izvoz oblog drveta u objektima rada: odjeli 99 i 74/2 PJ Klekovača-Drinić, RJ Kozila Otvoreni SP IDS Popović Mića Kneževo 31.8.2015. 6.539,12 SG 72/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 11 - Sanitarna sječa i izrada šds, izvoz oblog drveta u objektima rada: odjeli 90 i 76/2 PJ Klekovača-Drinić, RJ Kozila Otvoreni SP IDS Popović Mića Kneževo 31.8.2015. 5.639,94 SG 72/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 12 - Sanitarna sječa i izrada šds, izvoz oblog drveta u objektima rada: odjel 71 PJ Klekovača-Drinić, RJ Kozila Otvoreni SP IDS Popović Mića Kneževo 31.8.2015. 8.883,90 SG 72/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 13 - Sanitarna sječa i izrada šds, izvoz oblog drveta u objektima rada: odjel 89 PJ Klekovača-Drinić, RJ Kozila Otvoreni SP IDS Popović Mića Kneževo 31.8.2015. 1.379,48 SG 72/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 14 - Sanitarna sječa i izrada šds, izvoz oblog drveta u objektima rada: odjel 73 PJ Klekovača-Drinić, RJ Kozila Otvoreni SP IDS Popović Mića Kneževo 31.8.2015. 9.436,56 SG 72/15