Depal d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1- Izvoz oblog drveta i izvoz prostornog drveta četinara i lišćara u objektu rada: odjel 58 PJ Klekovača-Drinić, RJ Kozila Otvoreni Depal d.o.o. Novi Grad 27.4.2015. 53.082,72 SG 43/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2- Redovna sječa i izrada šds, izvoz oblog drveta i izvoz prostornog drveta četinara i lišćara u objektu rada: odjel 43/2 PJ Klekovača-Drinić, RJ Kozila Otvoreni Depal d.o.o. Novi Grad 27.4.2015. 46.791,92 SG 43/15