ELEKTROEXPERT d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2- Sanacija devastirane potopljene VN opreme Otvoreni ELEKTROEXPERT d.o.o. Lukavac 19.5.2015. 37.989,80 SG 43/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Visokonaponski prekidači, sklopnici i rezervni dijelovi Otvoreni ELEKTROEXPERT d.o.o. Lukavac 5.11.2015. 96.350,00 SG 93/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2- Kamion Vs?10m3, nosivosti min. 15t, kom 7, 3.100 sati Otvoreni ELEKTROEXPERT d.o.o. Lukavac 16.12.2015. 67.425,00 SG 99/15