Emont d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Usluga angažovanja radne snage na tekućem održavanju opreme mašinske sale i pomoćnih objekata Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 27.5.2011. 342.000,00 Službeni glasnik BiH 46/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Angažovanje izvođača radova na mašinskom održavanju turbo sale Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 11.8.2011. 57.000,00 Službeni glasnik BiH 68/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka radova izrade i zamjene kanala dimnih plinova i kompenzatora Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 30.8.2011. 228.800,00 Službeni glasnik BiH 76/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluge detaljnih geoloških istraživanja prostoru ležišta Ugljevik Istok prostoru ležišta Ugljevik Istok - II faza Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 26.12.2011. 331.400,00 Službeni glasnik BiH 9/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka radova izrade i zamjene kanala dimnih plinova i kompenzatora Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 24.2.2012. 225.700,00 Službeni glasnik BiH 21/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 4: Remont dozatora i dodavača Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 29.2.2012. 61.500,00 Službeni glasnik BiH 23/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Angažovanje radne snage na tekućem održavanju na turbinskom postrojenju Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 12.3.2012. 342.000,00 Službeni glasnik BiH 23/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Usluga angažovanja mašinske radne snage na remontnom održavanju turbine i roto opreme Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 29.3.2012. 218.000,00 Službeni glasnik BiH 31/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3: Usluga angažovanja mašinske radne snage na remontnom održavanju transportnih sistema Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 27.3.2012. 90.000,00 Službeni glasnik BiH 31/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka radova za remont turbogeneratora Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 20.4.2012. 295.000,00 Službeni glasnik BiH 38/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka radova na izradi i zamjeni odšljakivača Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 3.8.2012. 619.020,00 Službeni glasnik BiH 83/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka radova na izradi zatvorene nadstrešnice Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 15.2.2013. 182.775,00 Službeni glasnik BiH 24/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka radova na izmjeni kanala dimnih plinova i kompenzatora i njihova izolacija Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 25.2.2013. 295.000,00 Službeni glasnik BiH 24/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka usluga na mašinskom održavanju turbinske sale i roto opreme Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 28.2.2013. 395.500,00 Službeni glasnik BiH 24/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka radova na zamjeni dijela bunkera Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 12.3.2013. 74.000,00 Službeni glasnik BiH 26/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka usluga na remontu turbine i roto opreme Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 5.4.2013. 216.000,00 Službeni glasnik BiH 32/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3: Nabavka usluga na remontu transportnih traka Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 5.4.2013. 84.000,00 Službeni glasnik BiH 32/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik T 14/13 Nabavka radova na remontu turbogeneratora Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 24.4.2013. 236.000,00 Službeni glasnik BiH 44/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Zamjena kanala dimnih plinova i kompenzatora i njihova izolacija Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 20.3.2014. 350.000,00 Službeni glasnik BiH 28/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Remont turbine i roto opreme Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 26.3.2014. 148.400,00 Službeni glasnik BiH 28/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3: Remont transportnih sistema Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 26.3.2014. 68.900,00 Službeni glasnik BiH 28/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Usluga na remontu turbine Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 8.4.2014. 195.000,00 Službeni glasnik BiH 30/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka usluga na remontu dodavača i dozatora uglja Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 4.4.2014. 40.000,00 Službeni glasnik BiH 34/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka usluga na mašinskom održavanju turbinske sale i roto opreme Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 12.5.2014. 367.500,00 Službeni glasnik BiH 39/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluga na zamjeni kanala dimnih plinova i kompenzatora i njihovih izolacija Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 15.4.2015. 350.000,00 SG 41/15