HALSAN d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 9: Primicanje šumskih drvnih sortimenata na relaciji panj-traktorska vlaka u odjelu 102 ŠG Sprečko Otvoreni HALSAN d.o.o. Kladanj 1.2.2011. 110.437,20 Službeni glasnik BiH 11/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 10: Sječa i izrada, primicanje i izvoz oblovine na međustovarište Sječa i izrade cijepanog drveta u odjelu 60 ŠG Sprečko Otvoreni HALSAN d.o.o. Kladanj 1.2.2011. 23.887,40 Službeni glasnik BiH 11/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 11: Sječa i izrada, primicanje i izvoz oblovine na međustovarište Sječa i izrade cijepanog drveta u odjelu 60 ŠG Sprečko Otvoreni HALSAN d.o.o. Kladanj 1.2.2011. 83.059,00 Službeni glasnik BiH 11/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 8: Nabavka usluga sanitarne sječe u ŠG Konjuh Kladanj Pregovarački HALSAN d.o.o. Kladanj 12.6.2013. 24.722,50 Službeni glasnik BiH 53/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 9: Nabavka usluga sanitarne sječe u ŠG Konjuh Kladanj Pregovarački HALSAN d.o.o. Kladanj 12.6.2013. 18.754,45 Službeni glasnik BiH 53/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 1: Sanitarna sječa u ŠG Sprečko, šumarija Banovići Pregovarački HALSAN d.o.o. Kladanj 3.7.2013. 41.106,00 Službeni glasnik BiH 55/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 2: Nabavka usluga na eksploataciji šumskih drvnih sortimenata u redovnom planu za 2013 godinu, za ŠG Konjuh Kladanj, šumarija Gostelja Otvoreni HALSAN d.o.o. Kladanj 26.7.2013. 104.280,00 Službeni glasnik BiH 63/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 1: Sanitarna sječa, izrada, primicanje i izvoz šds, Šumarija Gostelja u površini 665,00 m3 odjel 130 Pregovarački HALSAN d.o.o. Kladanj 21.1.2014. 25.935,00 Službeni glasnik BiH 8/14
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 2: Sanitarna sječa, izrada, primicanje i izvoz šds, Šumarija Gostelja,na površini 760,00 m3 odjel 131 Pregovarački HALSAN d.o.o. Kladanj 21.1.2014. 29.640,00 Službeni glasnik BiH 8/14
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 3: Sanitarna sječa, izrada, primicanje i izvoz šds, Šumarija Gostelja, odjel 121/1, površina od 764,00 m3 Pregovarački HALSAN d.o.o. Kladanj 21.1.2014. 22.380,00 Službeni glasnik BiH 8/14
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 4- Sanitarna sječa, izrada, primicanje, izvoz i iznos šds na međustovarište Gostelja odjel 104/1 (1.214,00 m3) Pregovarački HALSAN d.o.o. Kladanj 21.4.2014. 38848,00 Službeni glasnik BiH 33/14
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 4: Primicanje i izvoz šds iz sanitarne sječe Pregovarački HALSAN d.o.o. Kladanj 20.5.2014. 4.300,00 Službeni glasnik BiH 45/14
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 2: Primicanje i iznos šds na međustovarište, Gostelja Otvoreni HALSAN d.o.o. Kladanj 14.7.2014. 48.825,00 Službeni glasnik BiH 56/14
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 3: Sječa, izrada,izvoz i iznos drvnih sortimenata na međustovarište Otvoreni HALSAN d.o.o. Kladanj 21.8.2014. 85.925,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 2: Sječa, primicanje, izvoz i iznos šds na međustovarište, Gostelja Otvoreni HALSAN d.o.o. Kladanj 18.12.2014. 86.428,80 Službeni glasnik BiH 101/14
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 3: Primicanje i iznos šds na međustovarište, Gostelja Otvoreni HALSAN d.o.o. Kladanj 18.12.2014. 36.790,00 Službeni glasnik BiH 101/14