Infostudio d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka sistema upravljanja dokumentima i integraciji sa sistemom Agencije Otvoreni Infostudio d.o.o. Sarajevo 28.12.2010. 277.821,76 Službeni glasnik BiH 11/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Nabavka usluge razvoja dodatnih funkcionalnosti pravosudnog web portala Pregovarački Infostudio d.o.o. Sarajevo 22.4.2011. 9.858,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Ministarstvo finansija i trezora BiH Razvoj softvera za upravljanje (evidentiranje i monitoring), izvještavanje i implementaciju potpisanih međunarodnih sporazuma Otvoreni Infostudio d.o.o. Sarajevo 25.6.2012. 59.261,95 Službeni glasnik BiH 50/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Održavanje web portala pravosudje.ba Otvoreni Infostudio d.o.o. Sarajevo 3.10.2012. 25.500,00 Službeni glasnik BiH 81/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 3: Nabavka softvera poslovne inteligencije za analizu efikasnosti procesa sudskog odlučivanja Otvoreni Infostudio d.o.o. Sarajevo 10.1.2013. 32.979,60 Službeni glasnik BiH 4/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka Oracle softverskih licenci Otvoreni Infostudio d.o.o. Sarajevo 11.12.2013. 394.990,44 Službeni glasnik BiH 100/13
Federalni zavod za zapošljavanje Lot 3: Nabavka datawarehouse i business intelligence rješenja. Otvoreni Infostudio d.o.o. Sarajevo 27.12.2013. 480.983,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Poslovni softver Otvoreni Infostudio d.o.o. Sarajevo 29.9.2014. 123.985,75 Službeni glasnik BiH 80/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 3- Nabavka Oracle licenci Otvoreni Infostudio d.o.o. Sarajevo 24.12.2014. 152.992,55 SG 01/15
Ministarstvo odbrane BiH Lot 3 - Implementacija ORACLE web Center Content Otvoreni Infostudio d.o.o. Sarajevo 24.12.2014. 210.300,00 SG 08/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Održavanje web portala pravosudje.ba i informacionog sistema Centra za sudsku dokumentaciju Otvoreni Infostudio d.o.o. Sarajevo 29.5.2015. 75.940,00 SG 49/15
JP Ceste FBiH d.o.o. Ispravke IFIS-a u skladu sa preporukama Komisije za implementaciju PDV-a u JP Autoceste FBiH Pregovarački Infostudio d.o.o. Sarajevo 4.9.2015. 11.052,00 SG 72/15