Albat d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava i ugradnja dizel električnog agregata Otvoreni Albat d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.12.2010. 64.516,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Ispravljači sa baterijama Otvoreni Albat d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.2.2011. 14.274,00 Službeni glasnik BiH 15/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Baterije Otvoreni Albat d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.2.2011. 22.715,00 Službeni glasnik BiH 15/11
JP Željeznice FBiH Lot 2: Specifikacija akumulatorskih baterija za vagone i šinska vučna sredstva tip olovni Otvoreni Albat d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.5.2011. 13.900,70 Službeni glasnik BiH 57/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava dodatnog modula za modularni UPS u zgradi u Grudama Pregovarački Albat d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.5.2011. 19.870,00 Službeni glasnik BiH 61/11
Opština Zenica Lot 4: UPS uređaji Otvoreni Albat d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.8.2011. 1.327,30 Službeni glasnik BiH 74/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Nabavka viljuškara Otvoreni Albat d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.9.2011. 38.649,00 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka, ugradnja i puštanje u rad akumulatorskih baterija 220 VDC 420 Ah za potrebe pogona HE Grabovica i HE Salakovac Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Otvoreni Albat d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.10.2011. 66.134,00 Službeni glasnik BiH 3/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava akumulatorskih baterija Pregovarački Albat d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.12.2011. 17.663,00 Službeni glasnik BiH 3/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava i ugradnja UPS-ova Otvoreni Albat d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.5.2012. 18.112,00 Službeni glasnik BiH 45/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Vrla gel baterijski set 48VDC, 100-105 Ah, 2.Vrla gel baterijski set 48VDC, 150-165 Ah. - Lot 2: Otvoreni Albat d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.8.2012. 203.160,00 Službeni glasnik BiH 70/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Nabavka akumulatorskih baterija za potrebe OP Tuzla Otvoreni Albat d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.12.2012. 98.138,00 Službeni glasnik BiH 4/13
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Lot 2: UPS uređaji Otvoreni Albat d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.2.2013. 19.302,00 Službeni glasnik BiH 26/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava baterija pomoćnog napajanja u TS 35/10 kV Zidine i nabava punjača baterija 110 V, 20 A u TS 35/10 kV Zidine Pregovarački Albat d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.5.2013. 13.225,00 Službeni glasnik BiH 40/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Nabava ispravljača i baterija Otvoreni Albat d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.7.2013. 257.920,00 Službeni glasnik BiH 57/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1: Nabavka Akumulatorskih baterija za potrebe OP Tuzla Otvoreni Albat d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.7.2013. 62.288,00 Službeni glasnik BiH 63/13
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Kompjuterska oprema Otvoreni Albat d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.11.2013. 32.707,00 Službeni glasnik BiH 89/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 2: Nabavka i isporuka elektronske opreme Otvoreni Albat d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.1.2014. 30.970,00 Službeni glasnik BiH 8/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava baterija Pregovarački Albat d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.8.2014. 70.100,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Nabava baterija Otvoreni Albat d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.9.2014. 131.456,00 Službeni glasnik BiH 79/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2 - VRLA baterijski set 48 V, tip 8OPzV 800 (DIN 40742) Otvoreni Albat d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.2.2015. 14.800,00 SG 13/15
Ministarstvo odbrane BiH Lot 1- Akumulatori opće namjene Otvoreni Albat d.o.o. Sarajevo Ilidža 26.12.2014. 76.002,91 SG 15/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sanacija rezervnog blok transformatora 240 MVA u TE Tuzla Otvoreni Albat d.o.o. Sarajevo Ilidža 20.4.2015. 164.078,00 SG 36/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Revizija postrojenja pomoćnih napona bloka 7 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni Albat d.o.o. Sarajevo Ilidža 18.8.2015. 2.900,00 SG 68/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS 55-15-P Manometri sa priborom (red.broj 80. iz Plana nabavke roba i usluga za 2015 godinu) Otvoreni Albat d.o.o. Sarajevo Ilidža 10.11.2015. 6.837,63 SG 89/15

Albat d.o.o. Sarajevo u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 4: Nabavka,isporuka i ugradnja ATS panela Otvoreni Albat d.o.o. Sarajevo, Energy system Sarajevo 31.7.2012. 20.309,00 Službeni glasnik BiH 64/12
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 1: Termovizijsko ispitivanje Otvoreni Albat d.o.o. Sarajevo, PROVING d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.6.2013. 11.998,00 Službeni glasnik BiH 68/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 3: Ispitivanje sustava istosmjernog napajanja Otvoreni Albat d.o.o. Sarajevo, PROVING d.o.o. Sarajevo Sarajevo 13.6.2013. 10.315,00 Službeni glasnik BiH 68/13