MEN d.o.o. Travnik

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Granična policija BiH Dijelovi uniformi-košulja 3.000 komada Otvoreni MEN d.o.o. Travnik Travnik 21.12.2010. 199.192,50 Službeni glasnik BiH 11/11
JP Željeznice FBiH Lot 1: Službena obuća za potrebe JP ŽFBiH Pregovarački MEN d.o.o. Travnik Travnik 5.4.2011. 168.560,00 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Željeznice FBiH Sredstva i oprema za ličnu i kolektivnu zaštitu zaposlenika na radu za potrebe JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo Otvoreni MEN d.o.o. Travnik Travnik 16.9.2011. 419.436,50 Službeni glasnik BiH 84/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova USK - Uprava policije Lot 6: Zimska košulja (dugi rukav) Otvoreni MEN d.o.o. Travnik Travnik 2.11.2011. 71.805,24 Službeni glasnik BiH 7/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova USK - Uprava policije Lot 7: Ljetna košulja sa amblemima (kratki rukav) Otvoreni MEN d.o.o. Travnik Travnik 2.11.2011. 69.661,80 Službeni glasnik BiH 7/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Nabavka muških i ženskih košulja i kravata Otvoreni MEN d.o.o. Travnik Travnik 30.12.2011. 119.639,52 Službeni glasnik BiH 9/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK Lot 1: Nabavka policijskih košulja dugi rukav 1500 komada Otvoreni MEN d.o.o. Travnik Travnik 18.5.2012. 56.250,00 Službeni glasnik BiH 43/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK Lot 2: Nabavka policijskih košulja kratki rukav 1500 komada Otvoreni MEN d.o.o. Travnik Travnik 18.5.2012. 55.500,00 Službeni glasnik BiH 43/12
Granična policija BiH Lot 4: Nabavka košulja prema opisu datim u tenderskoj dokumentaciji Otvoreni MEN d.o.o. Travnik Travnik 21.9.2012. 86.150,00 Službeni glasnik BiH 77/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 9: Nabavka dopunskih dijelova radno taktičke uniforme Otvoreni MEN d.o.o. Travnik Travnik 10.7.2012. 72.600,00 Službeni glasnik BiH 79/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Lot 3: Nabavka košulja službenih zimskih Otvoreni MEN d.o.o. Travnik Travnik 9.10.2012. 56.400,00 Službeni glasnik BiH 85/12
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 2: Odjeća Otvoreni MEN d.o.o. Travnik Travnik 20.11.2012. 453.900,00 Službeni glasnik BiH 98/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK Lot 1: Nabavka policijskih košulja dugi rukav-zimske Otvoreni MEN d.o.o. Travnik Travnik 6.6.2013. 56.250,00 Službeni glasnik BiH 47/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK Lot 2: Nabavka policijskih košulja dugi rukav-ljetne Otvoreni MEN d.o.o. Travnik Travnik 6.6.2013. 28.125,00 Službeni glasnik BiH 47/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK Lot 3: Nabavka policijskih košulja kratki rukav-ljetne Otvoreni MEN d.o.o. Travnik Travnik 6.6.2013. 55.500,00 Službeni glasnik BiH 47/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK Lot 4: Nabavka čarapa Otvoreni MEN d.o.o. Travnik Travnik 6.6.2013. 9.520,00 Službeni glasnik BiH 47/13
Granična policija BiH Lot 2: Nabavka košulja Otvoreni MEN d.o.o. Travnik Travnik 19.6.2013. 201.000,00 Službeni glasnik BiH 51/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova BPK - Uprava policije Lot 2: Nabavka košulja Otvoreni MEN d.o.o. Travnik Travnik 8.10.2013. 11.100,00 Službeni glasnik BiH 85/13
Sudska policija FBIH Lot 2: Košulja kratkih rukava sa pripadajućim amblemima Otvoreni MEN d.o.o. Travnik Travnik 31.10.2013. 9.900,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Lot 2: Nabavka košulja, radno-taktičkih Otvoreni MEN d.o.o. Travnik Travnik 29.10.2013. 141.246,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Lot 2: Nabavka 900 komada košulja - kratki rukav sa oznakama i nabavka 900 komada košulja - dugi rukav bez oznaka Otvoreni MEN d.o.o. Travnik Travnik 26.5.2014. 45.450,00 Službeni glasnik BiH 45/14
Granična policija BiH Lot 1: Nabavka radne uniforme - košulje, kravate, kačketi, pantalone Otvoreni MEN d.o.o. Travnik Travnik 3.7.2014. 308.000,00 Službeni glasnik BiH 62/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK Lot 2: Nabava policijskih košulja, čarapa, kravata Otvoreni MEN d.o.o. Travnik Travnik 25.9.2014. 159.100,00 Službeni glasnik BiH 82/14
Sudska policija FBIH Lot 4 - Košulja kratkih rukava Otvoreni MEN d.o.o. Travnik Travnik 29.7.2015. 12.750,00 SG 64/15
Sudska policija FBIH Lot 5 - Košulja dugih rukava Otvoreni MEN d.o.o. Travnik Travnik 29.7.2015. 10.965,00 SG 64/15

MEN d.o.o. Travnik u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Uprava za indirektno oporezivanje BiH LOT 3: Nabavka i isporuka muških i ženskih ljetnih službenih košulja Otvoreni MEN d.o.o. Travnik, Zenko d.o.o. Zenica Travnik, Zenica 17.11.2014. 78.720,02 Službeni glasnik BiH 98/14