Ali & Vis d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Skip-utovarivač (polovan) Otvoreni Ali & Vis d.o.o. Kreševo 16.3.2015. 68.499,00 SG 28/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavka jamske građe (rudno drvo četinara) Otvoreni Ali & Vis d.o.o. Kreševo 30.9.2015. 194.880,00 SG 79/15