NETWORK I d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Granična policija BiH Lot 5: Monitori LCD 19 5 kom.; Monitori LCD 23 5 kom.; UPS 5 kom. Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 21.9.2010. 5.600,00 Službeni glasnik BiH 11/11
Granična policija BiH Lot 1: Čitači dokumenata Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 26.10.2010. 114.192,00 Službeni glasnik BiH 11/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka personalnih računara Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 15.4.2011. 43.005,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 1: Nabavka računara Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 15.12.2011. 61.908,00 Službeni glasnik BiH 102/11
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 3: Štampači Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 28.2.2012. 2.134,00 Službeni glasnik BiH 19/12
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 5: Komunikacioni uređaji Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 28.2.2012. 19.798,00 Službeni glasnik BiH 19/12
Granična policija BiH Lot 4: Servisiranje i popravak čitača dokumenata Vlatacom Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 19.1.2012. 3.418,80 Službeni glasnik BiH 21/12
Nezavisni operator sistema u BiH Lot 1: Nabavka računara i monitora Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 25.6.2012. 12.026,00 Službeni glasnik BiH 52/12
Nezavisni operator sistema u BiH Lot 2: Nabavka multifunkcionalnih uređaja i printera Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 20.6.2012. 2.350,00 Službeni glasnik BiH 52/12
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1: Nabavka i isporuka firewall uređaja Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 3.7.2012. 4.090,00 Službeni glasnik BiH 64/12
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 2: Nabavka i isporuka računarske opreme Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 23.7.2012. 38.900,00 Službeni glasnik BiH 64/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 2: Računari zadate konfiguracije Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 11.9.2012. 204.310,00 Službeni glasnik BiH 79/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 3: Računari zadate konfiguracije Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 11.9.2012. 23.965,51 Službeni glasnik BiH 79/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 4: Računari zadate konfiguracije Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 11.9.2012. 9.672,26 Službeni glasnik BiH 79/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 7: Mrežni štampači, crno bijeli A4, A5, A6, B5 Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 11.9.2012. 16.905,00 Službeni glasnik BiH 79/12
Ministarstvo finansija RS Lot 2: Javna nabavka računarske i komunikacione opreme za unapređenje sistema Beckup podataka Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 5.9.2012. 37.790,00 Službeni glasnik BiH 79/12
Granična policija BiH Lot 1: Digitalni fotografski aparati Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 7.11.2012. 87.430,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Granična policija BiH Lot 2: Predmet nabavke su crno-bijeli laserski printeri i mrežni printeri Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 13.11.2012. 5.695,00 Službeni glasnik BiH 98/12
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 2: Nabavka radnih stanica Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 5.12.3012. 63.100,00 Službeni glasnik BiH 105/12
Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Nabavka računara, monitora, štampača i UPS Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 23.5.2013. 153.600,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Brčko Distrikt BiH Lot 1: Računari i računarske oprema za potrebe Službe za administraciju Odjela za zdravstvo i ostale usluge Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 19.3.2013. 2.370,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Računari i računarske oprema za potrebe Pododjela za primarnu zdravstvenu zaštitu Odjela za zdravstvo i ostale usluge Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 19.3.2013. 8.010,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 4: Nabavka robe-računara i računarske opreme Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 25.6.2013. 3.999,00 Službeni glasnik BiH 55/13
Ministarstvo finansija i trezora BiH Lot 3: Nabavka računara i računarske opreme Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 17.7.2013. 16.825,00 Službeni glasnik BiH 61/13
Ministarstvo sigurnosti BiH Nabavka informatičke opreme Otvoreni NETWORK I d.o.o. Bijeljina 19.8.2013. 69.990,00 Službeni glasnik BiH 69/13