Osteo - Med d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 4: Totalna cementna endoproteza koljena Otvoreni Osteo - Med d.o.o. Sarajevo 4.11.2011. 31.100,00 Službeni glasnik BiH 9/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 6: Implantati za deformitete i prijelome kralježnice Otvoreni Osteo - Med d.o.o. Sarajevo 4.11.2011. 856.230,00 Službeni glasnik BiH 9/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 7: Osteosintetski materijal za prednju i straţnju stabilizaciju torakolumbalne kralježnice Otvoreni Osteo - Med d.o.o. Sarajevo 4.11.2011. 180.260,00 Službeni glasnik BiH 9/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Implantati za fuziju vratne kičme Pregovarački Osteo - Med d.o.o. Sarajevo 26.6.2013. 11.400,00 Službeni glasnik BiH 83/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Materijal za stražnju stabilizaciju torakolumbalne kičme Pregovarački Osteo - Med d.o.o. Sarajevo 26.6.2013. 26.400,00 Službeni glasnik BiH 83/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 7: Koštani cement za potrebe O.J. Klinika za neurohirugiju KCUS-a Otvoreni Osteo - Med d.o.o. Sarajevo 15.1.2014. 6.500,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 12: Koštana pasta za potrebe O.J. Klinika za neurohirugiju KCUS-a Otvoreni Osteo - Med d.o.o. Sarajevo 15.1.2014. 18.000,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 13: Specifični hemostatski materijal za potrebe O.J. Klinika za neurohirugiju KCUS-a Otvoreni Osteo - Med d.o.o. Sarajevo 15.1.2014. 308.000,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 19: Retraktor za potrebe O.J. Klinika za neurohirugiju KCUS-a Otvoreni Osteo - Med d.o.o. Sarajevo 15.1.2014. 1.960,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 21: Implantati za fuziju vratne kičme za potrebe O.J. Klinika za neurohirugiju KCUS-a Otvoreni Osteo - Med d.o.o. Sarajevo 15.1.2014. 93.500,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 22: Pločice i vijci za potrebe O.J. Klinika za neurohirugiju KCUS-a Otvoreni Osteo - Med d.o.o. Sarajevo 15.1.2014. 61.700,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 23: Materijal za stražnju stabilizaciju torakolumbalne kičme za potrebe O.J. Klinika za neurohirugiju KCUS-a Otvoreni Osteo - Med d.o.o. Sarajevo 15.1.2014. 183.700,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 13: Setovi Otvoreni Osteo - Med d.o.o. Sarajevo 16.9.2014. 84.440,00 Službeni glasnik BiH 82/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 15: Sistem za proksimalni femur Otvoreni Osteo - Med d.o.o. Sarajevo 16.9.2014. 353.570,00 Službeni glasnik BiH 82/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 22: Kanilirani vijci od titanijuma veličine 2.0-7.5 i ugaono stabilni implantati od titanijuma (Alternativa za SYNTHES) Instrumenatrij Gratis Otvoreni Osteo - Med d.o.o. Sarajevo 16.9.2014. 697.946,00 Službeni glasnik BiH 82/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 26: Dodaci za endoprotetiku Otvoreni Osteo - Med d.o.o. Sarajevo 16.9.2014. 125.690,00 Službeni glasnik BiH 82/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 11- Specifični ugradni materijal Otvoreni Osteo - Med d.o.o. Sarajevo 17.2.2015. 20.100,00 SG 24/15