MTEL

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 3- Zakup primarne veze, asimetričanim pristupom Internetu na lokaciji Sjedišta UIO BiH, ul. B.Lazarevića bb, Banjaluka Otvoreni MTEL Banja Luka 24.2.2015. 80,00 SG 24/15
Opština Derventa Nabavka usluga fiksne telefonije, interneta i prenosa podataka Otvoreni MTEL Banja Luka 23.4.2015. 31.922,96 SG 36/15
Grad Istočno Sarajevo Lot 1 - Nabavka usluga fiksne telefonije putem 20 korisničkih brojeva Otvoreni MTEL Banja Luka 12.8.2015. 22.820,35 SG 68/15
Grad Istočno Sarajevo Lot 2 - Nabavka usluga mobilne telefonije putem mreže od 25 mobilnih telefona Otvoreni MTEL Banja Luka 12.8.2015. 7511,00 SG 68/15
Grad Istočno Sarajevo Lot 3 - Nabavka usluga interneta i prenosa podataka putem 7 internetskih paketa Otvoreni MTEL Banja Luka 12.8.2015. 5.760,00 SG 68/15