Cummins Serbomonte d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Fleetguard filteri za rudarsku mehanizaciju ili ekvivalent Otvoreni Cummins Serbomonte d.o.o. Beograd, Srbija 1.2.2011. 150.000,00 Službeni glasnik BiH 11/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka dizel motora KTA38C-1200 Otvoreni Cummins Serbomonte d.o.o. Beograd 19.9.2011. 296.131,61 Službeni glasnik BiH 80/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka usluga remonta dizel motora Otvoreni Cummins Serbomonte d.o.o. Srbija 14.12.2011. 400.000,00 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka rezervnih dijelova za održavanje motora Cummins Otvoreni Cummins Serbomonte d.o.o. Srbija 14.12.2011. 39.400,00 Službeni glasnik BiH 7/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka filtera za rudarsku mehanizaciju Otvoreni Cummins Serbomonte d.o.o. Srbija 16.5.2012. 180.000,00 Službeni glasnik BiH 43/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka usluga remonta dizel motora Otvoreni Cummins Serbomonte d.o.o. Srbija 3.7.2012. 500.000,00 Službeni glasnik BiH 56/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluga remonta komponenti dizel motora Cummins Otvoreni Cummins Serbomonte d.o.o. Srbija 21.12.2012. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 8/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik NabavkA usluge remonta dizel motora Cummins Otvoreni Cummins Serbomonte d.o.o. Srbija 14.8.2013. 550.000,00 Službeni glasnik BiH 69/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka Cummins motora QSX-15 Otvoreni Cummins Serbomonte d.o.o. Srbija 5.7.2013. 77.206,39 Službeni glasnik BiH 98/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka dizel motora Cummins KTA 38C 1200 Otvoreni Cummins Serbomonte d.o.o. Srbija 14.2.2014. 317.720,67 Službeni glasnik BiH 16/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka dizel motora Cummins QSX-15 sa ugradnjom Otvoreni Cummins Serbomonte d.o.o. Srbija 14.2.2014. 89.909,50 Službeni glasnik BiH 16/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluge remonta dizel motora Cummins Otvoreni Cummins Serbomonte d.o.o. Srbija 11.11.2014. 600.000,00 Službeni glasnik BiH 94/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka usluga remonta komponenti dizel motora Otvoreni Cummins Serbomonte d.o.o. Srbija 11.11.2014. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 94/14