Lignum SMS d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 8 - Usluge sječe, izrade i izvoza šds i izgradnje traktorskih vlaka u odjelu 93 PJ S. Žabokvica Otvoreni Lignum SMS d.o.o. Bratunac 20.2.2015. 83.437,74 SG 20/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 9 - Usluge sječe, izrade i izvoza šds i izgradnje traktorskih vlaka u odjelu 98 PJ S. Žabokvica Otvoreni Lignum SMS d.o.o. Bratunac 20.2.2015. 36.673,12 SG 20/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3 - Sječa i izrada šds; izvoz šds; izgradnja i rekonstrukcija traktorskih vlaka u odjelu 224 PJ S-Žabokvica Otvoreni Lignum SMS d.o.o. Bratunac 20.8.2015. 81.574,08 SG 68/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4 - Sječa i izrada šds; izvoz šds; izgradnja i rekonstrukcija traktorskih vlaka u odjelu 91 PJ S-Žabokvica Otvoreni Lignum SMS d.o.o. Bratunac 20.8.2015. 42.237,93 SG 68/15