HERCEGOVINALIJEK d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 2: Visokoelastična sredstva za intraokularne leće (IOL) - konsignacija Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.11.2010. 41.175,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 4 Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.11.2010. 32.822,64 Službeni glasnik BiH 1/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Ugovor o nabavci odnosno isporuci citostatika Bevacizumab i Erlotinib, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, sa jednim kandidatom. Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 10.1.2011. 1.232.065,70 Službeni glasnik BiH 5/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1: Tacrolimus Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 15.2.2011. 142.020,00 Službeni glasnik BiH 18/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2: Mikofenolat mofetil Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 15.2.2011. 618.200,00 Službeni glasnik BiH 18/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 3: Peginterferon alfa 2a Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 15.2.2011. 2.511.432,00 Službeni glasnik BiH 18/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 6: Interferon beta-1 b Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 15.2.2011. 1.259.700,00 Službeni glasnik BiH 18/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 8: Faktor koagulacije F VIII Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 15.2.2011. 1.092.864,00 Službeni glasnik BiH 18/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 10: Faktor koagulacije FIX Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 15.2.2011. 361.998,00 Službeni glasnik BiH 18/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 11: Rekombinantni koagulacijski faktor VIII Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 15.2.2011. 233.064,00 Službeni glasnik BiH 18/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Ugovor o nabavci odnosno isporuci faktora koagulacije F VIII + Von Wilebrandov faktor Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 6.4.2011. 105.384,24 Službeni glasnik BiH 29/11
Klinička bolnica Mostar Nabava lijeka epoetin - beta Konkurentski HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 18.5.2011. 50.754,60 Službeni glasnik BiH 44/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Ugovor o nabavci odnosno isporuci lijeka Trastuzumab, HERCEPTIN, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, sa jednim kandidatom Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 3.5.2011. 4.623.150,00 Službeni glasnik BiH 44/11
Dom zdravlja Livno Lot 1: Lijekovi Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 1.7.2011. 16.676,89 Službeni glasnik BiH 57/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka lijekova (nije precizirano) Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 1.9.2011. Službeni glasnik BiH 74/11
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Lot 1: Nabavka medicinske opreme za potrebe Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu - Operacione sale i intenzivna njega CMB Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 14.9.2011. 23.410.838,74 Službeni glasnik BiH 80/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 26: Mesalazin 4 gr.klizme Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 13.12.2011. 1.102,56 Službeni glasnik BiH 3/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 33: Fitomenadion 10 mg.i/v, i/m amp. Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 13.12.2011. 1.367,52 Službeni glasnik BiH 3/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 63: Adalimumab 40mg/0,8ml. špric ampule Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 13.12.2011. 21.571,28 Službeni glasnik BiH 3/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Nabavka odnosno isporuka lijeka Palivizumab, SYNAGIS (lijek za prevenciju infekcija respiratornim sincicijelnim virusom - RSV) Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 6.1.2012. 214.480,00 Službeni glasnik BiH 7/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 3: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 17.01.2012. 156.127,00 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 4: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 17.01.2012. 291.000,00 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 9: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 17.01.2012. 4.622,00 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 10: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 17.01.2012. 1.319,00 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 20: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 17.01.2012. 2.574.612,00 Službeni glasnik BiH 21/12