ELIM d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Ponavljanje postupka nabavke armirano-betonskih stubova za rekonstrukciju i izgradnju SN,NN mreže i TS-ca na području RJ Elektrodistribucija Gradiška Otvoreni ELIM d.o.o. Laktaši 7.5.2012. 212.697,00 Službeni glasnik BiH 38/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Ponavljanje postupka nabavke armirano-betonskih stubova za rekonstrukciju i izgradnju SN,NN mreže i TS-ca na području RJ Elektrodistribucija Laktaši Otvoreni ELIM d.o.o. Laktaši 7.5.2012. 271.107,00 Službeni glasnik BiH 38/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 6: Nabavka AB stubova Otvoreni ELIM d.o.o. Laktaši 7.5.2012. 350.000,00 Službeni glasnik BiH 40/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Ponavljanje postupka nabavke armirano-betonskih stubova Otvoreni ELIM d.o.o. Laktaši 29.6.2012. 643.310,00 Službeni glasnik BiH 52/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Nabavka armirano betonskih stubova N9 Otvoreni ELIM d.o.o. Laktaši 26.9.2013. 126.750,00 Službeni glasnik BiH 77/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Nabavka armirano betonskih stubova U9/330 Otvoreni ELIM d.o.o. Laktaši 26.9.2013. 92.500,00 Službeni glasnik BiH 77/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Nabavka armirano betonskih stubova U9/1000 i U9/1600 Otvoreni ELIM d.o.o. Laktaši 26.9.2013. 415.000,00 Službeni glasnik BiH 77/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Armirano betonski stubovi, 1810 komada Otvoreni ELIM d.o.o. Laktaši 3.2.2014. 631.000,00 Službeni glasnik BiH 12/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 1-Nabavka armirano betonskih stubova N9, 1300 komada Otvoreni ELIM d.o.o. Laktaši 11.2.2014. 150.450,00 Službeni glasnik BiH 14/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 2-Nabavka armirano betonskih stubova U9/330, 850 komada Otvoreni ELIM d.o.o. Laktaši 11.2.2014. 150.450,00 Službeni glasnik BiH 14/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 3-Nabavka armirano betonskih stubova U9/1000 i U9/1600 Otvoreni ELIM d.o.o. Laktaši 11.2.2014. 283.360,00 Službeni glasnik BiH 14/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 2: Nabavka armirano betonskih stubova N9 Otvoreni ELIM d.o.o. Laktaši 27.3.2014. 188.400,00 Službeni glasnik BiH 26/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 4: Nabavka armirano betonskih stubova U9/1000 i U9/1600 Otvoreni ELIM d.o.o. Laktaši 27.3.2014. 251.980,00 Službeni glasnik BiH 26/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Nabavka armirano-betonskih stubova Otvoreni ELIM d.o.o. Laktaši 3.7.2014. 628.330,00 Službeni glasnik BiH 54/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 6: Armirano-betonski stubovi Otvoreni ELIM d.o.o. Laktaši 22.9.2014. 160.000,00 Službeni glasnik BiH 82/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 2 - Nabavka armirano betonskih stubova U9/330 Otvoreni ELIM d.o.o. Laktaši 10.2.2015. 238.400,00 SG 17/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Armirano betonski stubovi za havarijsko održavanje mreže Otvoreni ELIM d.o.o. Laktaši 31.3.2015. 473.245,00 SG 34/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Nabavka armirano-betonskih stubova za potrebe elektrodistributivnog preduzeća Otvoreni ELIM d.o.o. Laktaši 22.9.2015. 1.350.000,00 SG 81/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 7 - Nabavka armirano betonskih stubova za izradu novih priključaka na ED mreže Otvoreni ELIM d.o.o. Laktaši 9.11.2015. 200.000,00 SG 89/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 1- Nabavka betonskih stubova i elektromaterijala za elektrifikaciju u povratničkim naseljima grad Prijedor Otvoreni ELIM d.o.o. Laktaši 18.11.2015. 14.595,00 SG 97/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 2- Nabavka betonskih stubova za sanaciju NN mreže Gornja Sanica, opština Ključ Otvoreni ELIM d.o.o. Laktaši 18.11.2015. 12.467,67 SG 97/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 3- Nabavka betonskih stubova i elektromaterijala za elektrifikaciju u naselju Dobra Voda, opština Modriča Otvoreni ELIM d.o.o. Laktaši 18.11.2015. 15.846,86 SG 97/15