INEL - MED d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Sukcesivna isporuka reagensa za aparate AXlM, ARHITECT, SIMENS i OLYMPUS Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 24.1.2011. 174.808,16 Službeni glasnik BiH 11/11
Zavod zdravstvenog osiguranja HNK Lot 5: Nabava cirkularnog i linearnog šivača crijeva Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 24.1.2011. 17.971,20 Službeni glasnik BiH 11/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Usluge servisiranja medicinske opreme za potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla (ekskluzivna prava) Pregovarački INEL - MED d.o.o. Mostar 18.2.2011. 53.900,00 Službeni glasnik BiH 20/11
Klinički centar Banja Luka Lot 8: Grupa 1.5. reagensi za biohemijsku dijagnostiku Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 26.4.2011. 361.967,10 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinička bolnica Mostar Lot 5: Nabava reagensa za OLYM PUS AU 640 aparatu ili ekvivalent za godišnje potrebe Odjela za laboratorijsku dijagnostiku Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 12.5.2011. 237.458,98 Službeni glasnik BiH 46/11
Klinička bolnica Mostar Lot 9: Antisera i eritrocitni reagensi za imunološku dijagnostiku za godišnje potrebe Odjela za transfuziologiju Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 12.5.2011. 132.685,25 Službeni glasnik BiH 46/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka potrošnog materijala za aparat ACCESS 2 Pregovarački INEL - MED d.o.o. Mostar 23.9.2011. 112.175,90 Službeni glasnik BiH 82/11
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Nabava robe-jedinica za miješanje (mješača) na biokemijskom analizatoru AU 400 Olympus Pregovarački INEL - MED d.o.o. Mostar 24.11.2011. 7.956,08 Službeni glasnik BiH 100/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Aparat za hemodijalizu HDF - on line Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 11.5.2012. 281.664,00 Službeni glasnik BiH 50/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Uređaj za pripremu vode sa reverznom osmozom za hemodijalizne aparate Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 11.5.2012. 157.195,00 Službeni glasnik BiH 50/12
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1: Osteosintetski materijal Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 27.6.2012. 40.818,37 Službeni glasnik BiH 52/12
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 2: Osteosintetski materijal Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 27.6.2012. 3.940,95 Službeni glasnik BiH 52/12
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 4: Osteosintetski materijal Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 27.6.2012. 60.411,48 Službeni glasnik BiH 52/12
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 5: Osteosintetski materijal Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 27.6.2012. 7.627,70 Službeni glasnik BiH 52/12
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 6: Osteosintetski materijal Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 27.6.2012. 7.627,70 Službeni glasnik BiH 52/12
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka endoproteza kuka, koljena i ramena Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 27.6.2012. 349.529,53 Službeni glasnik BiH 52/12
Zavod zdravstvenog osiguranja HNK Lot 5: Nabava totalne proteze s dvije doze koštanog cementa, biartikularne proteze i parcijalne proteze zgloba kuka s jednom dozom koštanog cementa za potrebe osiguranika ZZO HNŽ/K Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 16.4.2012. 52.682,24 Službeni glasnik BiH 54/12
Kantonalna bolnica Orašje Lot 12: Nabava nesterilnih rukavica Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 5.7.2012. 9.380,00 Službeni glasnik BiH 62/12
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Lot 4: Totalna endoproteza koljena, cementna , primarna Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 27.8.2012. 175.440,00 Službeni glasnik BiH 70/12
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Lot 5: Koštani cement bez antibiotika Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 27.8.2012. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 70/12
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Lot 6: Koštani cement sa antibiotikom Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 27.8.2012. 7.630,00 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 6: Otopine masnih emulzija Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 8.11.2012. 23.583,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 21: Natrij klorid 0,9% otopina 500ml (PVC ambalaža) Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 8.11.2012. 214.000,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 22: Natrij klorid 0,9% otopina 1000ml (PVC ambalaža) Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 8.11.2012. 21.500,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Dom zdravlja Zenica Lot 1: Nabavka reagenasa za aparat Olympus AU 480 Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 28.11.2012. 59.111,30 Službeni glasnik BiH 100/12