ALFA THERM d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Lot 1- Preventivno i korektivno održavanje klima uređaja na lokaciji Mostar Otvoreni ALFA THERM d.o.o. Mostar 12.12.2014. 25.000,00 SG 10/15
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Lot 3- Servisiranje i popravak klima uređaja Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH na lokaciji Banja Luka Otvoreni ALFA THERM d.o.o. Mostar 12.12.2014. 35.000,00 SG 10/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Redovno i tekuće održavanje sistema klimatizacije, ventilacije i grijanja Otvoreni ALFA THERM d.o.o. Mostar 29.6.2015. 264.184,80 SG 53/15
Zavod zdravstvenog osiguranja HNK Nabava i ugradnja dizalice topline za potrebe Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K Otvoreni ALFA THERM d.o.o. Mostar 29.6.2015. 88.238,64 SG 55/15
Opština Jablanica Lot 1 - Nabavka opreme za grijanje i hlađenje dvorane Otvoreni ALFA THERM d.o.o. Mostar 12.6.2015. 114.619,69 SG 55/15