DRVOPROMET ĐURIĆ d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1 - Radovi u šumarstvu Otvoreni DRVOPROMET ĐURIĆ d.o.o. Kneževo 22.1.2015. 122.548,41 SG 10/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1 - Radovi na sječi, izradi, izvlačenjuu i iznosu šds - slučajni užitci te sanaciji traktorske vlake u odjelu 47 PJ Gornji Ugar Otvoreni DRVOPROMET ĐURIĆ d.o.o. Kneževo 23.11.2014. 95.586,84 SG 13/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1- Sječa i izrada, primicanje, izvoz i iznos šds u odjelu 01 PJ Potoci-Resanovača Otvoreni DRVOPROMET ĐURIĆ d.o.o. Kneževo 5.5.2015. 119.248,97 SG 43/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4- Sječa i izrada, primicanje, izvoz i iznos šds u odjelu 87 PJ Potoci-Resanovača Otvoreni DRVOPROMET ĐURIĆ d.o.o. Kneževo 19.5.2015. 34.476,81 SG 43/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5 - Sječa i izrada šds; primicanje, izvoz i iznos šds u odjelu 43 PJ Klekovača Drvar Otvoreni DRVOPROMET ĐURIĆ d.o.o. Kneževo 14.7.2015. 31.459,32 SG 61/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2 - Sječa i izrada, izvoz i iznos šds na trasi šumskog kaminskog puta Odjel 11-Vranjevac PJ Potoci-Resanovača Otvoreni DRVOPROMET ĐURIĆ d.o.o. Kneževo 18.8.2015. 44.177,24 SG 72/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3 - Sječa i izrada, primicanje, izvoz i iznos šds u odjelu 07 PJ Potoci-Resanovača Otvoreni DRVOPROMET ĐURIĆ d.o.o. Kneževo 18.8.2015. 125.923,11 SG 72/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Sječa i izrada, primicanje, izvoz i iznos šds u odjelu 33 PJ Potoci- Resanovača u Š.G. ?lekovača- Potoci Otvoreni DRVOPROMET ĐURIĆ d.o.o. Kneževo 16.10.2015. 76.969,79 SG 82/15