Petrol BH Oil Company d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Direkcija robnih rezervi FBiH Lot 2: Nabava dizel goriva -euro dizel BAS EN 590 cca 250.000 litara Pregovarački Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 30.12.2010. 486.135,00 Službeni glasnik BiH 11/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Nabavka i sukcesivna isporuka euro dizel goriva za 2011. i 2012. godinu Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 2.2.2011. 1,96 Službeni glasnik BiH 11/11
Direkcija za evropske integracije BiH Nabavka naftnih derivata Konkurentski Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 2.2.2011. 10.660,00 Službeni glasnik BiH 16/11
Ministarstvo pravde BiH Ugovor o sukcesivnoj nabavci goriva za potrebe Ministarstva pravde BiH Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 1.4.2011. 398.475,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK Nabavka goriva Konkurentski Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 24.5.2011. 13.200,00 Službeni glasnik BiH 46/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 1: Nabavka goriva na području mjesne mreže Tuzla Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 25.4.2011. 195.370,00 Službeni glasnik BiH 51/11
Državna regulatorna komisija za električnu energiju Odluka o nabavci goriva za putničke automobile Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 16.6.2011. 22.300,00 Službeni glasnik BiH 63/11
Zavod za javno zdravstvo TK Nabavka goriva i maziva za potrebe ugovornog organa za 2011. godinu Konkurentski Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 23.8.2011. 18.285,98 Službeni glasnik BiH 76/11
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK Lot 1: Sukcesivna Nabavka i isporuka goriva (euro 95) za službena vozila Uprave za šumarstvo Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona - Odjel Konjic Konkurentski Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 29.9.2011. 1,79 Službeni glasnik BiH 84/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Goriva i maziva za potrebe DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Bihać Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 19.10.2011. 409.600,00 Službeni glasnik BiH 88/11
Parlamentarna skupština BiH Nabavka naftnih derivata za motorna vozila Parlamentarne skupštine BiH Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 17.11.2011. 158.592,30 Službeni glasnik BiH 94/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Isporuka 200 tona mazuta - lož ulje srednje LUS Pregovarački Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 9.2.2012. 228.400,00 Službeni glasnik BiH 15/12
Ministarstvo civilnih poslova BiH Lot 1: Ugovor o kupoprodaji/isporuci goriva za potrebe MCP BiH uz obaveznu isporuku na području: Sarajevo, Mostar Pregovarački Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 30.1.2012. 117.948,69 Službeni glasnik BiH 17/12
Agencija za antidoping kontrolu BiH Nabavka goriva za 2012 i 2013 godinu Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 7.3.2012. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 21/12
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Nabavka dizel goriva, motornih ulja, tečnosti za vjetrobranska stakla i dr. roba za potrebe prometovanja službenih motornih vozila JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 4.6.2012. 41.401,61 Službeni glasnik BiH 47/12
Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa TK Lot 1: Nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih tečnosti za ugovorne organe sa područja opšine Tuzla Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 21.5.2012. 299.123,50 Službeni glasnik BiH 47/12
Opština Tuzla Nabavka goriva i maziva Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 28.3.2012. 174.861,53 Službeni glasnik BiH 52/12
Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa BiH Nabavka goriva, maziva i drugog potrošnog materijala za službena vozila Ministarstva komunikacija i transporta/prometa BiH Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 3.7.2012. 55.779,25 Službeni glasnik BiH 56/12
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Disel gorivo prema BAS EN 590 i Benzin BMB95 bezolovni BAS EN 228 Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 2.7.2012. 112.478,63 Službeni glasnik BiH 58/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 1: Nabavka goriva za MM Tuzla Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 7.11.2012. 227.700,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Nabavka nafte i naftnih derivata za potrebe OP Tuzla Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 19.11.2012. 108.570,00 Službeni glasnik BiH 100/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Nabavka i sukcesivna isporuka euro dizel 5 goriva za potrebe Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2013. i 2014. godinu Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 22.2.2013. 102.423,08 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 14: Nabava goriva za grad Usora Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 18.1.2013. 6.502,28 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 27: Nabava goriva za grad Bihać Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 18.1.2013. 11.770,00 Službeni glasnik BiH 20/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Lot 4: Nabavka goriva na lokaciji PU Tuzla Ministarstvo unutrašnjih poslova-a TK-a Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 15.7.2013. 228.846,15 Službeni glasnik BiH 59/13