DIAMEDIC d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Gračanica Nabavka reagenasa i ostalog pratećeg potrošnog materijala za aparat Dimension X Panel Plus Pregovarački DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 31.1.2011. 51.021,67 Službeni glasnik BiH 15/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Testovi i potrošni materijal za aparat ARCHITECT 2000 SR, koji je instaliran na Službi za laboratorijsku dijagnostiku u Kantonalnoj bolnici Zenica Pregovarački DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 15.2.2011. Službeni glasnik BiH 15/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Aparat za analizu oligoklonalnih traka u likvoru, 1 kom. Otvoreni DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 39.400,00 Službeni glasnik BiH 15/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Usluge servisiranja medicinske opreme za potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla (exluzivna prava) Pregovarački DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 18.2.2011. 10.062,00 Službeni glasnik BiH 18/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Nabavka forenzičkih kitova i potrošnog materijala za DNK laboratoriju za REAL TIME PCR 9500, 9700 i ABI310 Pregovarački DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 28.2.2011. 210.743,41 Službeni glasnik BiH 20/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sukcesivna isporuka dijagnostičkog i potrošnog materijala za aparat Automatski sekvencer DNA model 3130 Genetic Analyzer proizvođača ApliedBiosystem za potrebe O.J. Klinika za mikrobiologiju KCUS-a Pregovarački DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 4.3.2010. 789.227,36 Službeni glasnik BiH 27/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka potrošnog materijala za aparat ELTSA BEP 20000 za Službu mikrobiologije u Kantonalnoj bolnici Zenica Pregovarački DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 19.4.2011. Službeni glasnik BiH 34/11
Klinička bolnica Mostar Lot 11: Nabava reagensa za molekularnu dijagnostiku za godišnje potrebe Odjela za mikrobiološku i parazitološku dijagnostiku Otvoreni DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 16.5.2011. 148.180,26 Službeni glasnik BiH 46/11
Dom zdravlja Zavidovići Nabavka laboratorijskog materijala - reagenasa za ABBOTT aparat AXSYM i to za: odrđivanje hormona štitne žlijezde, tumor markera, kardio markera i hepatitis markera Pregovarački DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 21.4.2011. 79.736,40 Službeni glasnik BiH 53/11
Vlada Brčko distrikta Lot 4: Nabavka testova i drugih materijala za biohemijski laboratorij Otvoreni DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 22.6.2011. 123.129,80 Službeni glasnik BiH 57/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Sukcesivna isporuka forenzičkih kitiva i potrošnog materijala za DNK laboratoriju za 2011. godinu Pregovarački DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 28.2.2011. 210.743,41 Službeni glasnik BiH 65/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Godišnje servisiranje i održavanje uređaja lociranih u DNK laboratoriji Centra za forenziku Pregovarački DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 12.7.2011. 13.923,00 Službeni glasnik BiH 65/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka Reagenasa i potrošnog materijala aplikatibilnih ili ekvivalent na tehnologiju HYDRASYS+ 2 Scan Focusing - Aparat za analizu oligoklonalnih traka u likvoru (automatizovani sistem za elektroforezu na agaroznom gelu) za potrebe OJ Klinička imunologija KCUS-a. Otvoreni DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 25.8.2011. Službeni glasnik BiH 70/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka Reagenasa i potrošnog materijala aplikatibilnih na tehnologiju AXSYM, TDX, Architect C8200 (Matrix i 2000 SR), Architect C8200 (Ci 8000) i Cell Dyn ili ekvivalent za potrebe O.J. Klinička hemija i biohemija Otvoreni DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 25.8.2011. Službeni glasnik BiH 70/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 6: Aparat za bojenje preparata-automatsko bojenje mikroskopskih pločica - (1 kom) Otvoreni DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 42.000,00 Službeni glasnik BiH 92/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije 4-kapilarni genetički analizator za sekvenciranje DNA i analizu dužine fragmenata DNA Otvoreni DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 28.12.2011. 163.676,06 Službeni glasnik BiH 1/12
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Nabavka reagensa za koagulacijski status za uređaj Siemens Fibrin Timer II fhannel (BFT II) Pregovarački DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 5.3.2012. 9.999,17 Službeni glasnik BiH 21/12
Dom zdravlja Gračanica Nabavka reagenasa i ostalog pratećeg potrošnog materijala za aparat Dimension Xpand Plus Pregovarački DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 27.2.2012. 46.974,29 Službeni glasnik BiH 21/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Lot 1: Nabavka forenzičkih kitova za DNK laboratoriju Otvoreni DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 15.2.2012. 268.057,89 Službeni glasnik BiH 23/12
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 2: FTIR Spectrum One; Perkin Elmer Otvoreni DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 2.3.2012. 3.552,00 Službeni glasnik BiH 29/12
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 13: UV - VIS Spektrofotometar Lambda 18, Perkin Elmer Otvoreni DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 2.3.2012. 7.744,00 Službeni glasnik BiH 29/12
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 14: Polarimetar Mod. 341, Perkin Elmer Otvoreni DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 2.3.2012. 3.232,00 Službeni glasnik BiH 29/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 23: Reagensi za imunohemijski analizator -AXSYM Otvoreni DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 19.4.2012. 32.714,68 Službeni glasnik BiH 31/12
Brčko Distrikt BiH Lot 3: Dijagnostički testovi za biohemijski analizator Dimension RxL MAX Otvoreni DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 19.6.2012. 88.383,70 Službeni glasnik BiH 54/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Carrier RNA Otvoreni DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 29.6.2012. 1.244,16 Službeni glasnik BiH 62/12