Đaković VS Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1: PMMA tvrda intraokularna leća (IOL) ECCE Implataciju - konsignacija Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 12.11.2010. 28.200,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 3: Savitljiva (foldable) sočiva za implantaciju Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 12.11.2010. 70.000,00 Službeni glasnik BiH 1/11
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Predmet ugovora je sukcesivna isporuka potrošnog materijala za očni odjel Konkurentski Đaković VS Banja Luka Banja Luka 18.3.2011. 50.703,88 Službeni glasnik BiH 27/11
Klinički centar Banja Luka Grupa 1.1: Dezinfikaciona sredstva Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 18.04.2011. 37.930,00 Službeni glasnik BiH 31/11
Klinički centar Banja Luka Grupa 1.1: Dezinfikaciona sredstva Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 18.04.2011. 31.080,00 Službeni glasnik BiH 31/11
Klinički centar Banja Luka Lot 5: Grupa 1.5. reagensi za biohemijsku dijagnostiku Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 26.4.2011. 151.664,95 Službeni glasnik BiH 34/11
Klinički centar Banja Luka Lot 6: Grupa 1.5.16. reagensi za biohemijsku dijagnostiku Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 26.4.2011. 13.162,50 Službeni glasnik BiH 34/11
Vlada Brčko distrikta Lot 4: Nabavka audiometra, ručnog pulsnog oksimetra, dijagnostičkog ultrazvučnog aparata, autokeratorefraktometra i dermatoskopa za potrebe Odjela za zdravstvo i ostale usluge, Pododjela za primarnu zdravstvenu zaštitu Brčko BiH Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 4.5.2011. 15.444,00 Službeni glasnik BiH 51/11
Fond zdravstvenog osiguranja RS Nabavka potrošnog materijala za potrebe radiologije Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 26.4.2011. 33.728,11 Službeni glasnik BiH 53/11
Klinički centar Banja Luka Lot 1: Nabavka potrošnog materijala i intraokularnih sočiva za operacije katarakte Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 9.8.2011. 847.980,90 Službeni glasnik BiH 66/11
Dom zdravlja Gradačac Lot 1: Održavanje aparata za fizikalnu terapiju Konkurentski Đaković VS Banja Luka Banja Luka 29.7.2011. 18,00 Službeni glasnik BiH 68/11
Dom zdravlja Gradačac Lot 2: Održavanje aparata za laboratoriju Konkurentski Đaković VS Banja Luka Banja Luka 29.7.2011. 18,00 Službeni glasnik BiH 68/11
Dom zdravlja Gradačac Lot 3: Održavanje aparata za mikrobiologiju Konkurentski Đaković VS Banja Luka Banja Luka 29.7.2011. 18,00 Službeni glasnik BiH 68/11
Dom zdravlja Gradačac Lot 4: Održavanje aparata za porodilište Konkurentski Đaković VS Banja Luka Banja Luka 29.7.2011. 18,00 Službeni glasnik BiH 68/11
Dom zdravlja Gradačac Lot 5: Održavanje ultrazvučnih aparata Konkurentski Đaković VS Banja Luka Banja Luka 29.7.2011. 18,00 Službeni glasnik BiH 68/11
Dom zdravlja Gradačac Lot 6: Održavanje EKG aparata Konkurentski Đaković VS Banja Luka Banja Luka 29.7.2011. 18,00 Službeni glasnik BiH 68/11
Dom zdravlja Gradačac Lot 7: Održavanje aparata za RTG kabinet Konkurentski Đaković VS Banja Luka Banja Luka 29.7.2011. 18,00 Službeni glasnik BiH 68/11
Dom zdravlja Gradačac Lot 8: Održavanje zubarskih stolica Konkurentski Đaković VS Banja Luka Banja Luka 29.7.2011. 18,00 Službeni glasnik BiH 68/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 1: Servisiranje i popravke EKG aparata Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 7.9.2011. 19,19 Službeni glasnik BiH 80/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 2: Servisiranje i popravke sterilizatora Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 7.9.2011. 19,19 Službeni glasnik BiH 80/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 3: Servisiranje i popravke inhalatora Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 7.9.2011. 19,19 Službeni glasnik BiH 80/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 5: Servisiranje i popravke aparata za kiseonik Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 7.9.2011. 19,19 Službeni glasnik BiH 80/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 6: Servisiranje i popravke otoskopa Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 7.9.2011. 19,19 Službeni glasnik BiH 80/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 11: Servisiranje i popravke defibrilatora Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 7.9.2011. 19,19 Službeni glasnik BiH 80/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 12: Servisiranje i popravke medicinskih aparata i sitnog inventara koji se koriste u Centru bazične rehabilitacije Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 7.9.2011. 19,19 Službeni glasnik BiH 80/11