MHI KOMPANI

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Iznajmljivanje kamiona Vs 18m' (kom. 4) za transport uglja sa lokaliteta PK Crveno Brdo do drobiličnog postrojenja na PK Šikulje (30.000 tona) Pregovarački MHI KOMPANI Lukavac 6.1.2015. 75.000,00   SG 06/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Iznajmljivanje kamiona zapremine sanduka veće od 18m3 (4 kom) Otvoreni MHI KOMPANI Lukavac 10.6.2015. 88.500,00 SG 49/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Iznajmljivanje mehanizacije za izvođenje radova otkopavanja, transporta i odlaganja otkrivke sa uglja na PK Crveno Brdo Rudnika Šikulje u Lukavcu Otvoreni MHI KOMPANI Lukavac 1.9.2015. 1.041.600,00 SG 74/15