Teknoxgroup BH d.o.o. Teknoxgroup BH Ltd.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Lot 1- Nabavka gredera snage motora min. 190kWza potrebe ZD RMU Đurđevik d.o.o. Đurđevik Otvoreni Teknoxgroup BH d.o.o. Teknoxgroup BH Ltd. Ilidža 19.1.2015. 835.000,00 SG 06/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Lot 2- Nabavka gredera snage motora min. 200kWza potrebe ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj Otvoreni Teknoxgroup BH d.o.o. Teknoxgroup BH Ltd. Ilidža 19.1.2015. 1.318.000,00 SG 06/15